UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh vừa có cuộc hội đàm với chính quyền TP. Đông Hưng, Trung Quốc để bàn các giải pháp xây dựng vùng xanh an toàn, khôi phục lại hoạt động thông quan tại các lối mở, cửa khẩu giữa hai địa phương.

Theo đó vào 8h ngày mai (26/4), hoạt động thông quan hàng hoá tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 sẽ khôi phục trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Luân 2 sẽ dần được mở lại theo 4 giai đoạn gồm: Xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát; Trả lại xe không hàng đang lưu bãi của Trung Quốc và Việt Nam; Thông quan trở lại đối với hàng hóa không thuộc hàng chuỗi lạnh và tiến đến hoạt động thông quan bình thường.

Cửa khẩu Bắc Luân 2 sẽ khôi phục thông quan hàng hoá vào sáng 26/4

Ngoài ra, chưa thực hiện thông quan đối với hàng hóa thuộc hàng chuỗi lạnh. Khi TP. Đông Hưng thống nhất được thời gian khôi phục, UBND TP Móng Cái sẽ thông báo sau.

Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công văn của UBND TP. Móng Cái nhằm đảm bảo vùng xanh an toàn trong khu vực cửa khẩu, lối mở.

Giao Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cư dân biên giới có hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn để có biện pháp điều tiết, sắp xếp hàng hóa, tránh thiệt hại.

Phạm Công