Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Cập nhập tin tức Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nghề dạy học bao gồm cả dạy chữ và dạy người. Dạy chữ thường được chú trọng và dành nhiều thời gian hơn. Thời đại ngày nay, công nghệ sẽ giúp chúng ta dạy chữ tốt hơn để tập trung đào tạo con người.