Nghệ thuật công cộng

Cập nhập tin tức Nghệ thuật công cộng

Tác giả không ham tiền của chú vịt khổng lồ nổi tiếng thế giới

Hofman phản đối kịch liệt việc thương mại hóa chú vịt vàng dù làm vậy sẽ kiếm được bộn tiền.

Công chúng ở đâu khi xây tác phẩm nghệ thuật công cộng?

Trong thời gian vừa qua, phát triển nghệ thuật công cộng trở thành một xu hướng mới ở nước ta.

Hà Nội tìm kiếm thiết kế nghệ thuật công cộng cho Thủ đô năm 2022

Cuộc thi 'Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022' là một trong những hoạt động triển khai thực hiện các nội dung cam kết với UNESCO nhằm nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội.