Theo quy định Bộ Luật Lao động năm 2019, lễ 30/4 người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và 1 ngày dịp Quốc tế lao động (1/5); ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch). Như vậy, tổng số ngày nghỉ cho các dịp lễ này là 3 ngày.

Tuy nhiên, năm nay số ngày nghỉ sẽ được tăng lên thành 5 ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần sát nhau.

Cụ thể, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) là ngày 29/4 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Do ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào thứ 7, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo - tức 2/5. Trong khi đó, ngày 30/4 trùng với ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù tiếp là ngày 3/5.

Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày từ 29/4 đến hết ngày 3/5.

 Nghỉ lễ 5 ngày vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 là dịp để các gia đình đi du lịch, nghỉ ngơi. Ảnh: Lê Dương.

Lương thưởng thế nào?

Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người đó.

Việc có thưởng cho người lao động hay không sẽ được xác định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người đó. Điều này được quyết định bởi người sử dụng lao động.

Do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn thưởng hoặc không thưởng cho người lao động nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tuy nhiên, nếu quy chế thưởng của doanh nghiệp hoặc trong các thỏa thuận khác với người lao động có ghi nhận về việc thưởng tiền hoặc hiện vật vào dịp lễ 30/4 và 1/5 thì doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng cam kết.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động, việc thưởng cho người lao động dịp 30/4 và 1/5 do người sử dụng lao động quyết định. Ngay cả khi doanh nghiệp lựa chọn thưởng cho người lao động dịp lễ 30/4 và 1/5 thì họ cũng được chủ động về mức thưởng và hình thức thưởng.

Các quy định hiện hành cũng không giới hạn mức thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5. Tùy vào nguồn tài chính của doanh nghiệp mà người sử dụng lao động có thể thưởng nhiều tiền hoặc thưởng ít cho người lao động.

Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ Luật Lao động như sau: Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày 30/4, 1/5 được trả lương làm việc ban ngày nhận ít nhất 400% lương; làm việc vào ban đêm nhận ít nhất 490% lương.

Nghị định 145 hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ trong ngày nghỉ bù như sau: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.