Sáng 4/3, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 sau khi đại hội lần 1 vào ngày 5/2 bất thành vì không đủ túc số tham dự. Khoảng 300 người tham dự đại hội, trong đó có khoảng 280 cổ đông.

Đại hội bất thường của FLC được triệu tập nhằm thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: Miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tập đoàn FLC chủ trương tái cơ cấu toàn diện trong đó chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo; công bố về việc FLC nằm trong số doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tổng nợ thấp nhất; việc đã mua lại 3/4 lô trái phiếu phát hành từ 2020 đến nay.

Một nội dung nữa là việc cổ đông FLC đề nghị sớm cho cổ phiếu giao dịch trên UPCoM.

Sáng 4/3, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 tại tầng 36, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: H. Huyền)

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng sẽ thông qua việc FLC chuyển nhượng cổ phiếu Bamboo Airways.

ĐHCĐ sáng 4/3 bầu bổ sung hai thành viên vào HĐQT để thay ông Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền vừa từ nhiệm.

Danh sách ứng viên gồm bà Vũ Đặng Hải Yến và Trần Thị Hương. Trong đó, bà Hải Yến là người được cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông tại FLC, Bamboo Airways và quyền liên quan đến các tài sản thuộc sở hữu của ông.

Ông Trịnh Văn Quyết hiện sở hữu 215 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng 30,34%.

Bà Yến (1978) là Tiến sĩ Luật Kinh tế. Bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc FLC lần đầu vào tháng 3/2017. Giữa tháng 7 năm ngoái, bà xin thôi chức Phó Tổng giám đốc FLC.

Bà Hải Yến (giữa) trở lại FLC (Ảnh:FLC)

Bà Trần Thị Hương là người vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực FLC hồi đầu tuần. Bà Hương là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Northumbria (Anh), trước đây từng giữ vai trò Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes.

Kết thúc Đại hội, bà Vũ Đặng Hải Yến và bà Trần Thị Hương được bầu làm thành viên HĐQT, thay cho các thành viên cũ đã từ nhiệm.