Hội Truyền thông số Việt Nam, Công ty TNHH Exporum, Viện Sáng tạo & Chuyển Đổi Số và Hội tự động hóa Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế Đô thị thông minh châu Á (Smart City Asia 2023) lần thứ 2. 

Đây là hội nghị nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng thành phố thông minh trên thế giới với chính quyền và người dân Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 13/4 đến 15/4/2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Công bố thông tin về diễn đàn Smart City Asia 2023. Ảnh: Trọng Đạt

Các chủ đề chính tại triển lãm là công nghệ chiếu sáng công cộng, các hệ thống bảo mật, an ninh an toàn trong hệ sinh thái thành phố thông minh, trang thiết bị để xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất thông minh, tòa nhà - nhà ở và căn hộ thông minh, giải pháp xử lý môi trường, rác thải thông minh,...

Song song với đó là Diễn đàn Phát triển đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu và phân tích hiện đại cho Đô thị thông minh. 

Hoạt động giám sát tại trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Đà Lạt. Ảnh: Trọng Đạt

Theo ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Diễn đàn và Triển lãm là hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy việc triển khai các dự án thành phố thông minh và ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số để từ đó tận dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của Việt Nam. 

“Tại diễn đàn, các diễn giả sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong quá trình xây dựng đô thị thông minh của Hàn Quốc và các nước châu Á, để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4”, ông Nguyễn Minh Hồng nói. 

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin & Truyền thông) cho hay, công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Trong đó, không thể thiếu việc chuyển đổi số các dịch vụ của một thành phố, đô thị thông minh. Với bối cảnh đó, cần làm sao đưa được các dịch vụ đô thị thông minh cung cấp trên nền tảng số, để người dân có thể hưởng những giá trị thực từ đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Theo ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, muốn thông minh cần phải có dữ liệu, nếu không có dữ liệu sẽ không thể thông minh. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu là tiền đề và là bước đi đầu tiên để xây dựng các đô thị thông minh. Xã hội số cũng được tạo thành từ cơ sở dữ liệu. 

“Vai trò của Diễn đàn Smart City Asia 2023 là đưa ra những góc nhìn, đề xuất để các nhà quản lý hiểu được tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu. Đó phải là cơ sở dữ liệu có cấu trúc, có khả năng tích hợp với hệ thống chung….”, ông Nguyễn Quân nói.