Ba tôi là người có công (hoạt động cách mạng trước 01/01/1945), nay ông từ trần. Theo pháp lệnh người có công thì em tôi được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng sau khi ba tôi chết.

Vậy em tôi và tôi có còn được hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng hay không? Theo khoản 2 Điều 51 của Luật người khuyết tật thì có phải là em tôi và tôi không còn được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật? Nhờ luật sư tư vấn.

Luật sư tư vấn:

Điều 9 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi năm 2012 như sau:

{keywords}
Người khuyết tật có được hưởng nhiều chế độ?

3. Các chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều này mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;

b) Người hoạt động cách mạng (trước ngày 02 tháng 01 năm 1945 đã chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều này thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng sống cô đơn không nơi nương tựa, con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

Căn cứ theo quy định theo quy định trên, em bạn là người khuyết tật đặc biệt nặng, do vậy khi cha bạn mất, em bạn sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định pháp luật.

Điều 51 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định:

Điều 51. Áp dụng pháp luật

1. Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

2. Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất.

3. Người khuyết tật đang được hưởng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này.

Điều 44. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

b) Người khuyết tật nặng.

Theo các quy định này, em bạn đang được hưởng ưu đãi người có công với cách mạng, do vậy sẽ không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng.

Về phía bạn, do bạn không thuộc các trường hợp quy định tại điều 51 Luật người khuyết tật, do vậy bạn sẽ vẫn được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tât đặc biệt nặng hàng tháng theo quy định tại khoản 2 điều 44 Luật người khuyết tật năm 2010.

Điều 44. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:

a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

 

Người khuyết tật đi làm có bị cắt trợ cấp xã hội?

Người khuyết tật đi làm có bị cắt trợ cấp xã hội?

Hiện tôi đang hưởng trợ cấp cho người khuyết tật mức 500.000 đồng/tháng. Do không chi trả đủ chi phí sinh hoạt nên tôi muốn đi làm kiếm thêm thu nhập, tham gia BHXH và ký HĐLĐ đầy đủ.