nguồn cung xăng dầu

Cập nhập tin tức nguồn cung xăng dầu

'Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu'

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, chủ động nguồn hàng, chia sẻ lợi nhuận hợp lý trong hệ thống, không để thiếu xăng dầu cục bộ.

Bộ trưởng Công Thương: Lọc hóa dầu Nghi Sơn cần bảo đảm nguồn xăng dầu như cam kết

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Bộ Công Thương tính nguồn cung xăng dầu cho năm 2023

Bộ Công Thương họp với các đơn vị đầu mối nhằm đưa ra kịch bản về nguồn cung xăng dầu năm 2023, đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống, cũng như góp ý bổ sung, sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83.