- Ông Trần Thanh Mẫn, nguyên Bí thư thành phố Cần Thơ được Hội nghị lần thứ 3 UBTƯ MTTQ VN sáng nay hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch chuyên trách khóa VIII.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê ở xã Thạch Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông Mẫn có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

{keywords}

Ông Trần Thanh Mẫn

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN khóa VIII, ông là Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Cần Thơ.

Trước khi UBTƯ MTTQ VN thống nhất thông qua, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó ban Tổ chức TƯ thông báo về chủ trương của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý phân công ông Mẫn thôi giữ chức Bí thư Cần thơ nhiệm kì 2010 – 2015 để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ VN và chỉ định tham gia đảng đoàn MTTQ VN.

{keywords}

Hội nghị lần thứ 3 UBTƯ MTTQ VN

Ngoài việc bổ sung một Phó Chủ tịch chuyên trách, hội nghị còn thông qua tờ trình về việc một số nhân sự thôi tham gia UBTƯ MTTQ VN và giới thiệu bổ sung một số nhân sự thay thế.

Cụ thể, có 7 nhân sự thôi tham gia UBTƯ MTTQ VN khóa VIII theo quy định và 1 nhân sự là cá nhân tiêu biểu xin thôi tham gia.

{keywords}

Lãnh đạo MTTQ VN chúc mừng các nhân sự mới.

Thay vào đó, hội nghị thống nhất bổ sung 5 nhân sự. Trong đó, ông Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN là nhân sự đại diện tổ chức thành viên. Ông Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân là nhân sự cá nhân tiêu biểu.

Như vậy, tổng số ủy viên UBTƯ MTTQ VN hiện có 383 vị, ủy viên Đoàn Chủ tịch là 60 vị, Ban Thường trực có 7 vị.

Thu Hằng - Ảnh: Minh Thăng