Nguyễn Đình Trung

Cập nhập tin tức Nguyễn Đình Trung

Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Đắk Lắk kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông được điều động giữ chức Bí thư tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắk Nông có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Ngô Thanh Danh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Ban Bí thư đã quyết định chuẩn y chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đối với ông Nguyễn Đình Trung.