Nguyễn Quân

Cập nhập tin tức Nguyễn Quân

Nghiên cứu "quy trình ban hành nghị quyết tỉnh ủy", ai dùng?

"Nghiên cứu nhiều cái vô bổ lắm. Như nghiên cứu quy trình ban hành nghị quyết của tỉnh ủy, với kinh phí mấy trăm triệu thì không biết có ai dùng không?" - Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân.

Đề tài 'đút ngăn kéo', lúc cần có rút ra được?

ĐB Trần Ngọc Vinh muốn bấm nút hỏi rõ Bộ trưởng liệu VN có cần khoa học “đút ngăn kéo” và khi cần có rút ra được để cạnh tranh với các nước hay không.