nhà công vụ

Cập nhập tin tức nhà công vụ

Đi làm xa nhà 10 km được thuê nhà công vụ

 Bộ Xây dựng vừa có dự thảo thông tư về tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ.

Biệt thự công và chuyện quan chức vượt khuôn khổ

Để giảm thiểu tính tham lam vốn dĩ luật pháp không thể điều chỉnh, phải cần tới hành lang pháp lý và thiết chế đủ mạnh để tiết chế mọi hành vi "lạm dụng".