Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng viễn thông đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của thị trường viễn thông. Nhờ vậy, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển hạ tầng viễn thông nhanh nhất khu vực và thế giới. 

Tuy vậy, công tác xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động tại Việt Nam được đánh giá vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với các cơ sở hạ tầng dùng chung. Cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động chính là các nhà, trạm viễn thông, cột, cống, bể được sử dụng để lắp đặt thiết bị viễn thông. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây khó khăn trong công tác phát triển mà còn ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sự an toàn của người dân. 

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng mới đây đã ra Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. 

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng mới đây đã ra Chỉ thị yêu cầu các nhà mạng phải tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động. Đây chính là các nhà, trạm viễn thông, cột, cống, bể được sử dụng để lắp đặt thiết bị viễn thông.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan. 

Các nhà mạng cũng phải xây dựng kế hoạch phát triển cột anten, cống, bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của doanh nghiệp theo từng tỉnh/ thành phố. 

Bên cạnh đó, với các doanh nghiệp viễn thông di động, các nhà mạng phải thống nhất về mẫu thiết kế một số cột anten để đảm bảo yêu cầu về an toàn xây dựng, hiệu năng sử dụng và mỹ quan đô thị, tối ưu hóa dung lượng và tải trọng của các cột anten và nhà trạm để có thể sử dụng chung. 

{keywords}
Một trong những nội dung trong Chỉ thị về việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động là nhằm tối hiệu quả hoạt động của hệ thống cột cáp viễn thông và đảm bảo các yêu cầu về mỹ quan đô thị. 

Với các doanh nghiệp viễn thông cố định, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị này phải thanh thải, chỉnh trang, bó gọn hạ ngầm cáp viễn thông để đảm bảo mỹ quan, an toàn. Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông cố định cũng phải tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ sử dụng, dùng chung hệ thống cống bể cáp, cột treo cáp.

Tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ phải tham dự các buổi làm việc do Sở TT&TT tổ chức định kỳ 6 tháng/lần để trao đổi các kế hoạch phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động.

Trong Chỉ thị 52/CT-BTTTT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu Cục Viễn thông phải phối hợp với các Sở TT&TT và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nội dung của Chỉ thị.

Với các Sở TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giao nhiệm vụ cho các đơn vị này phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tại địa phương nhằm xác định, công bố công khai hạ tầng kỹ thuật liên ngành (điện lực, cấp thoát nước, giao thông, xây dựng,...) mà các doanh nghiệp viễn thông có thể sử dụng chung. 

Trọng Đạt