Anh vẫn nợ câu hứa ngày xưa
Đôi nhẫn cỏ tuổi mơ ngày ấy
Chẳng cao sang nhưng thân tình biết mấy
Nỗi niềm riêng đầm ấm ở trong em.

Đôi nhẫn anh tặng khoảng trời êm
Em luôn giữ bên mình thật chặt
Và đeo mãi sợ mình đánh mất
Trái tim em cứ hoài đợi mong

Tình yêu ơi mãi xao động trong lòng
Lời thương trao anh người thi sĩ 
Dẫu xa cách vẫn đợi chờ chung thủy  
Vẫn ấm tình nhẫn cỏ ngày xưa.

Cuộc đời dẫu có nhiều nắng mưa
Em cứ đợi tháng ngày lặng lẽ
Tờ lịch cuối hôm nay rơi rất nhẹ 
Lời hứa ùa về cùng nhẫn cỏ ngày xưa...

Phương Uyên