Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu

Với Đại hội Đảng, có hai nội dung quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, “then chốt của then chốt”.

Tuần Việt Nam trao đổi với 2 trong số các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng:

Cần có những đột phá  

Là đại biểu dự Đại hội Đảng, ông trông đợi sự kiện này sẽ có những đột phá mới như thế nào trong đường hướng phát triển đất nước nhiệm kỳ tới?

Với Đại hội Đảng, có hai việc quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng “là then chốt của then chốt”.

Vì đường lối có đúng đến đâu mà nhân sự không mạnh, cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì đường lối cũng không thực hiện được , thậm chí có thể còn làm sai lệch.

Một điểm nhấn nổi bật của chủ đề Đại hội 13 là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước “xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

{keywords}
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị: Một điểm nhấn nổi bật của chủ đề Đại hội 13 là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Ảnh: Phạm Hải

Dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng không chỉ xác định đường hướng cho nhiệm kỳ tới mà còn cũng xác định mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu này chắc chắn cần có những đột phá, đặc biệt là trong hoàn thiện thể chế mà trước hết là: Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Dự thảo văn kiện cũng nhấn mạnh 2 yếu tố toàn diện và đồng bộ trong hoàn thiện thể chế. Muốn vậy theo tôi cần thay đổi cả tư duy và phương thức xây dựng luật. Đó là cơ quan chuyên trách của Quốc hội đảm nhận chứ không để các bộ ngành chủ trì như hiện nay. Có như vậy mới đảm bảo được tính chuyên nghiệp và nhất là sự độc lập trong công tác vô cùng quan trọng này.

Tóm lại, đột phá ở tư duy hay hành động thì cần bám sát tư tưởng chủ đạo về chiến lược tổng thể phát triển đất nước đã nêu tại dự thảo báo cáo chính trị. 

Công tác nhân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ quyết định thành công của Đại hội, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và cả nước trong suốt nhiệm kỳ. Ông mong đợi gì vào Đại hội lần này, đặc biệt vào các ủy viên TƯ mà Đại hội sẽ bầu ra cho nhiệm kỳ mới? 

Sự trông đợi của tôi cũng không có gì hơn là Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, từ đó định hướng phát triển đất nước với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.  

Không chỉ riêng tôi mà tuyệt đại đa số đại biểu tham dự đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng cũng như những mong muốn cho nhân dân, Tổ quốc và dân tộc. Theo tôi, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn những người đủ tâm, đủ tầm, đủ tài đủ đức để bầu vào Ban chấp hành Trung ương lần này và dựa trên Đề án nhân sự để chọn lựa.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực đột phá của đất nước trong thời kỳ hội nhập, tiếp đến là bộ máy đủ mạnh để lãnh đạo đất nước.

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và cải cách mạnh mẽ về thể chế cũng như nguồn nhân lực, đặc biệt là cách mạng 4.0. Để đưa đất nước tiến bộ và phát triển hơn thì yếu tố con người là quyết định. Chúng ta cần cân nhắc, suy nghĩ và nghiên cứu kỹ Đề án nhân sự cũng như hồ sơ cá nhân để lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, đủ tâm, đủ tầm đủ tài như tôi đã đề cập, lựa chọn những người quan tâm về đời sống của người dân, đặt mục tiêu chăm lo hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình:

Hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước  

Đại hội 13 của Đảng được tiến hành vào thời điểm đất nước ta trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

{keywords}
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình: Đảng đã có những bước chuẩn bị công tác nhân sự rất bài bản, công phu và khoa học. Ảnh: Hoàng Minh

Đại hội sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, vì vậy đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước dõi theo với niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách lớn để đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững vàng hơn.

Tuy nhiên, tôi cũng có phần băn khoăn, lo lắng: Đảng ta sẽ lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó? Các phần tử xấu, cơ hội, thù địch, phản động cũng nhân dịp này tìm mọi cách xuyên tạc, tung tin, tác động, chia rẽ nội bộ ta, nhất là lợi dụng việc giới thiệu nhân sự, công tác bầu cử để xuyên tạc.

Chính vì thế, Đảng ta đã có những bước chuẩn bị công tác nhân sự rất bài bản, công phu và khoa học, có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các khâu, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chủ đạo: “Vừa có đức vừa có tài”.

Là một đại biểu, tôi mong muốn Đại hội cần hết sức sáng suốt lựa chọn Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Những người tham gia vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm; đồng thời, đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức của Đảng, dám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và đó cũng là những người tôi sẽ bầu tại Đại hội.

Hiền Anh - Thái An

Người dân và Đại hội Đảng

Người dân và Đại hội Đảng

Cứ 5 năm lại một lần Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng cho mọi tổ chức đảng và các đảng viên.

tin nổi bật

Người Do Thái dạy trẻ con làm nông nghiệp, trở thành những thanh niên biết làm giàu

Israel nổi tiếng là một quốc gia phát triển về nông nghiệp công nghệ cao (agtech). Bằng trí tuệ và lao động, họ đã biến vùng đất với hơn 60% diện tích là sa mạc thành những nông trại trù phú.

Cho cán bộ yếu kém từ chức, Hà Nội có nói và làm

Kế hoạch số 205/KH-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành yêu cầu các cơ quan, quận huyện kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Bóng dáng Trung Quốc trong thảm họa kinh tế của Sri Lanka

Sri Lanka trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất 7 thập kỷ qua, khi Tổng thống bỏ đi lánh nạn giữa làn sóng biểu tình chống đối và gửi email xin từ chức từ nước ngoài, buộc quốc hội phải bầu người thay thế.

Sao cứ để người bị kỷ luật rao giảng đạo đức

Trong hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (khóa 13) vừa qua, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có những phát biểu mang tính định hướng rất quyết liệt.

Từ Vị Xuyên đến nghĩa trang Trường Sơn: Chiếc xe lăn Bộ trưởng trao cho thương binh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lặng lẽ cắm nén hương lên bàn thờ các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Một thời chảo lửa túi bom, nay dựng đền thờ chung, làm giỗ tập thể

Đến Quảng Trị trong cái nắng cháy da cháy thịt, sự khốc liệt của chiến tranh đã ngấm sâu vào lòng đất thiêng, hiện hình qua từng nhành cây, ngọn cỏ, qua tấm bia chứng tích hay ghi danh liệt sĩ.

Khủng hoảng năng lượng: Nỗi lo toàn cầu

Không chỉ ở Mỹ và châu Âu, cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến giá cả tại các lục địa leo thang.

Giải pháp tái thiết quan hệ Australia - Trung Quốc

Quan hệ Australia - Trung Quốc cần được thiết lập lại, đặc biệt về thương mại. Sự thay đổi chính phủ ở Canberra và phản ứng chính thức của Bắc Kinh tạo cơ hội hiếm có để hai nước tái xây dựng quan hệ và ngăn chặn các va chạm mới.

Các đảo quốc Thái Bình Dương trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung

Không lâu sau khi lên nắm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố “khu vực Thái Bình Dương rộng lớn đủ chỗ cho cả Trung Quốc và Mỹ”.

Chọn người hiền tài: Hào kiệt đời nào cũng có

Cô đọng nhất, theo ngữ nghĩa, người hiền tài là người vừa hiền lại vừa tài. Kinh điển nhất, người hiền tài là nguyên khí của quốc gia.

Cảm tình với Việt Nam của ông Abe - vị Thủ tướng có đôi tay mềm ấm

Tôi cảm nhận được rằng ông Abe Shinzo là người gần gũi. Khi bắt tay ông, tôi thấy rất mềm và ấm. Tôi học được ông 2 điều, đó là sự chủ động và quyết đoán.

Abe Shinzo: Chính trị gia định hình nước Nhật thời hiện đại

Cố Thủ tướng Abe Shinzo là chính trị gia đã định hình lại nước Nhật trong thời kỳ hiện đại, để lại nhiều di sản về cả kinh tế, chính trị lẫn xã hội.

10 năm luật Biển: Cơ sở pháp lý để trở thành quốc gia mạnh từ biển

Ngày 21/6/2012, Quốc hội thông qua luật Biển đầu tiên. Luật biển Việt Nam 2012 đã pháp điển hoá các quy định của Công ước LHQ về luật biển - UNCLOS và Tuyên bố chính phủ về các vùng biển Việt Nam ngày 12/5/1977.

Vị 'quốc khách' và bức thư của Thủ tướng Abe gửi Đại sứ Việt Nam

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từng nói rằng, cá nhân ông rất coi trọng Việt Nam và có tình cảm đặc biệt với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Từ bài học về cán bộ, làm gì để 3 đầu tàu lấy lại phong độ?

Ba thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng từ lâu đã trở thành đầu tàu kinh tế cả nước. TP.HCM và Hà Nội luôn ở vị trí thu ngân sách cũng như đóng góp vào ngân sách quốc gia nhiều nhất.