- Quy hoạch nhân sự khoá 13 là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra bàn luận tại hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 dự kiến khai mạc vào ngày 25/12.

Uỷ viên Bộ Chính trị phải kiên quyết chống chạy chức, chạy phiếu tín nhiệm

Nghị quyết TƯ 7: Xoá chạy chức, bỏ biên chế suốt đời

Trao đổi với VietNamNet, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình khẳng định: "Việc giới thiệu nhân sự khoá 13 đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết".

XEM CLIP:

Không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn 

Công tác quy hoạch nhân sự khoá 13 được chuẩn bị như thế nào, thưa ông?  

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, Ban Tổ chức TƯ đã tham mưu BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ như nghị quyết TƯ 4, 6, 7 khoá 12.

Hay như quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; về bảo vệ chính trị nội bộ, luân chuyển cán bộ; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo cao cấp và nhiều hướng dẫn, quy định khác.

Các nghị quyết, quy chế, quy định được ban hành đã góp phần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, tổng thể, liên thông các khâu trong công tác cán bộ.

Cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở phát huy đầy đủ, thẩm quyền, trách nhiệm các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Từng bước chuẩn hoá về tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình nhân sự và cách làm theo hướng chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, công bằng, công tâm, khách quan.

Đồng thời đẩy mạnh sự phân cấp cho cơ sở, tạo cơ chế môi trường thúc đẩy, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đột phá, chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

So với các khoá trước, công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự khoá tới có gì khác biệt?

Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11, trong đó có một số nội dung đổi mới căn bản.

Trước hết là việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của TƯ Đảng phải gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng.

Trong đó, Bộ Chính trị xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" với lộ trình cụ thể: Quy hoạch BCH TƯ trình hội nghị TƯ 9, sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Thứ hai là đổi mới theo quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

{keywords}
Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình: Trong quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn 

Ba là cụ thể hoá về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh quy hoạch theo Quy định 90 của Bộ Chính trị khoá 12. Đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông.

Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở TƯ thực hiện theo 5 bước.

Bốn là phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình, năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch. Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Không để lọt vào TƯ những người cơ hội chính trị, xu nịnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng lưu ý: "Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch”. Theo ông, cần có những giải pháp gì để chọn đúng, trúng người, ngăn chặn những người không xứng đáng vào TƯ ?

Chúng ta phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ và từng bước đẩy lùi tình trạng "chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ".

Chỗ nào làm sai, có vấn đề thì chấn chỉnh kịp thời. Các tổ chức đảng, cấp uỷ đảng tổ chức kiểm tra thường xuyên thì những sai sót vi phạm được xử lý kịp thời, tạo niềm tin, uy tín. Đồng thời phải có cơ chế cấp trên nghe ngóng cấp dưới, để xây dựng đội ngũ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với đó, phải có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, không để lọt vào TƯ những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...  

Chức danh, tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ đã được Bộ Chính trị quy định là phải thực hiện nghiêm túc. Nơi nào làm không trung thực, không đúng phải xem xét xử lý. 

Cho đến nay, về cơ bản, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm kế hoạch 11 của Bộ Chính trị. Nhìn chung, kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết.

Cán bộ cấp chiến lược: Quy hoạch các chức danh từ Tổng bí thư

Cán bộ cấp chiến lược: Quy hoạch các chức danh từ Tổng bí thư

Sau hội nghị TƯ 7, Ban chấp hành TƯ sẽ tiến hành quy hoạch nhân sự khoá 13, trong đó có quy hoạch đối với tất cả chức danh từ Tổng bí thư.

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như 'con lươn, con chạch'

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như 'con lươn, con chạch'

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch”.

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược gồm các ủy viên TƯ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh...

Thu Hằng