- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tập đoàn Dầu khí quốc gia nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tập đoàn Dầu khí nhiệm kỳ 2015-202 diễn ra hôm nay.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hoan nghênh Đảng bộ và lãnh đạo tập đoàn trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đã hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm.

{keywords}
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: VGP
Thời gian tới, tập đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí đến năm 2025 tầm nhìn 2035, với trọng tâm là tìm kiếm thăm dò, khai thác vận chuyển chế biến, phân phối dịch vụ xuất nhập khẩu, trong đó tìm kiếm, khai thác thăm dò dầu khí cần được tăng cường đầu tư phát triển ở trong nước và nước ngoài.

Đồng thời nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Đảng bộ, lãnh đạo tập đoàn ổn định tư tưởng cán bộ đảng viên, công nhân viên, rút ra bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, tập đoàn cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Theo báo cáo của tập đoàn Dầu khí Quốc gia, qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ I, Đảng ủy tập đoàn đã tập trung lãnh đạo các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chính, hoàn thành vượt mức, về đích trước nhiều chỉ tiêu.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) ước đạt 2.225 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm. Nộp ngân sách nhà nước 880,3 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5,2%/năm.

Hồng Nhì