nhất thể hoá

Cập nhập tin tức nhất thể hoá

Sáp nhập, nhất thể hoá và câu chuyện ngăn ngừa tha hoá quyền lực

Đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức, con người và thường chưa có tiền lệ, nên càng không thể nóng vội, “một nhát ăn quan”. 

 

Luân chuyển cán bộ gắn với bố trí người đứng đầu không là người địa phương: Bước đột phá thành công

“Chính sách luân chuyển tác động tích cực đến tư duy, tác phong xử lý công việc của mỗi cán bộ, buộc mỗi người phải tạo dấu ấn trong hoạt động thực tiễn”...

 

 

Chính quyền đô thị sẽ động chạm đến tổ chức bộ máy

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho hay, đề án chính quyền đô thị là vấn đề rất lớn, sẽ động chạm đến tổ chức bộ máy.

Tinh giản bộ máy: Không còn đường lùi

Thực tế cho thấy, việc tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo là nhu cầu bức thiết cho mục tiêu kiến tạo phát triển.