Trong hai ngày 26 và 27/7/2022, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

Các doanh nghiệp này bao gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm, Công ty Cổ phần chứng số An Toàn, Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và Thương mại Softdreams, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Cổ phần Chữ ký số FastCA và Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam. 

Theo Thanh tra Bộ TT&TT, các doanh nghiệp này bị xử phạt với tổng số tiền phạt là 320 triệu đồng, do đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 

Các hành vi này bao gồm việc không công khai, duy trì theo quy định thông tin về quy chế chứng thực và chứng thư số, danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi. Các doanh nghiệp này còn công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu khi chưa có xác nhận của thuê bao, thử nghiệm dịch vụ không đúng nội dung ghi trên giấy phép. 

Ngoài ra, 4 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và Thương mại Softdreams, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Cổ phần Chữ ký số FastCA, Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam buộc phải tạm dừng việc phát triển thuê bao mới từ 1 đến 2 tháng để rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh sai phạm. 

Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp chữ ký số phải tạm dừng phát triển thuê bao mới. Điều này thể hiện biện pháp xử lý hết sức nghiêm minh, có ý nghĩa giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm đối với các doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần thắt chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Thanh tra Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia tiến hành giám sát việc tạm dừng hoạt động phát triển thuê bao mới của doanh nghiệp, xử lý nghiêm khắc nếu các doanh nghiệp không chấp hành đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cố tình phát triển thuê bao mới không đúng như yêu cầu. 

Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ TT&TT sẽ thường xuyên giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Thanh tra Bộ sẽ thanh tra toàn diện hoạt động của doanh nghiệp, xử lý nghiêm minh, thậm chí đề nghị thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp vi phạm.

Báo cáo tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ, các doanh nghiệp đã nhận thức rõ được sai phạm của mình, cam kết sẽ khắc phục tất cả vi phạm, nghiêm túc dừng phát triển thuê bao mới trong thời gian theo yêu cầu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trọng Đạt