bdbp tuyen truyen phap luat.jpg
Lực lượng Biên phòng và Công an tuyên truyền, phổ biến, nâng cao pháp luật cho người dân khu vực biên giới. 

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tập trung vào các văn bản, quy định, như: Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Hôn nhân và gia đình; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyềnchống khai thác IUU... với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Sinh hoạt, tọa đàm, panô, khẩu hiệu, loa truyền thanh nội bộ, tờ rơi, tờ gấp.... 

Riêng các đơn vị BĐBP tỉnh Quảng Bình đã tổ chức được 538 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn biên giới với gần 57.900 lượt người tham gia.

Với hàng trăm đợt tuyên truyền được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân ở khu vực biên giới. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, BĐBP Quảng Bình cũng đã vận động 40 lượt người dân giao nộp 1 súng AK, 17 súng tự chế, hơn 44kg vật liệu nổ, 720 viên đạn thể thao, 11 kíp nổ, gần 12kg pháo; 10 bộ kích điện, 5 cá thể động vật hoang dã. 

Ngoài công tác tuyên truyền, tỉnh Quảng Bình cũng chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các cán bộ làm công tác dân tộc nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mới đây nhất, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các đối tượng là cán bộ BĐBP Quảng Bình đang công tác tại địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào DTTS nhằm bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các DTTS cho đội ngũ cán bộ BĐBP Quảng Bình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đức Yên và nhóm PV, BTV