Chú thích ảnh
Đập thủy điện của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An.

Đơn cử, như Công ty cổ phần Thủy điện Sông Quang xả nước hồ chứa thủy điện Sông Quang từ 11 giờ, ngày 28/9; Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang từ 11 giờ 30 phút, ngày 29/9; Nhà máy thủy điện Chi Khê xả lũ hồ chứa nước từ 20 giờ, ngày 29/9; Công ty cổ phần PRIME Quế Phong xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng từ 12 giờ 30 phút, ngày 30/9...

Mới nhất, sáng 30/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đã phát đi thông báo hỏa tốc gửi UBND huyện Quế Phong và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong.          

Theo thông báo thì trên lưu vực hồ thủy điện Nhạn Hạc có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to. Lưu lượng nước về hồ Nhạn Hạc đang tăng và dự báo tiếp tục tăng trong nhiều giờ tới. Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc được an toàn theo đúng quy trình vận hành  hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt, Công ty cổ phần Za Hưng đã có thông báo số 01/TB-NMNH ngày 30/9/2022 về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc. Dự kiến thời gian xả nước vào lúc 10 giờ, ngày 30/9/2022; lưu lượng xả khoảng 500 m3/s đến 1.000 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy); thời gian kết thúc xả qua đập tràn cho đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã thông báo và đề nghị UBND huyện Quế Phong và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc biết để triển khai các công việc cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo Tin tức/TTXVN