Nhiều quy định mới từ 1/6, doanh nghiệp bưu chính lưu ý kẻo bị phạt

Nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2022. Nếu không lưu ý tuân thủ, doanh nghiệp bưu chính có thể bị xử phạt bằng nhiều hình thức như phạt tiền, thậm chí thu hồi giấy phép…

Ông Lê Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 25) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. 

Nghị định số 25 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2022. Trong đó có nhiều điểm mới mà các doanh nghiệp bưu chính cần lưu ý tuân thủ để tránh bị xử phạt vì vi phạm quy định pháp luật.

Ảnh: B.M

Sửa đổi, bổ sung quy định về an toàn, an ninh bưu chính

Điểm b k1 Điều 7 của Nghị định số 25, bổ sung quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn bưu gửi và an ninh thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo. Trước đây chỉ yêu cầu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính. 

Qua trao đổi với các cơ quan chức năng thì riêng năm 2021 đã phát hiện hơn 10.000 bưu gửi chứa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo… qua đường bưu chính. Xu thế này ngày càng nhiều. Đa phần doanh nghiệp bưu chính hiện nay thuộc diện xin cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Đề nghị cần rà soát lại, bổ sung ngay các biện pháp bảo đảm an toàn bưu gửi và an ninh thông tin để phù hợp với quy định mới, phục vụ công tác thanh kiểm tra sau này”, ông Chung nói.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Luật Bưu chính không quy định chi tiết các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thế nào, mà để các doanh nghiệp chủ động xây dựng. Các đoàn kiểm tra thường yêu cầu cung cấp nội dung này và thực hiện thanh kiểm tra trên cơ sở tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xử lý theo chế tài quy định.

Bổ sung trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính

Khoản 1 Điều 24 Luật Bưu chính quy định các hành vi vi phạm Luật sẽ bị thu hồi giấy phép bưu chính, bao gồm: Hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cung cấp thông tin giả mạo để được cấp phép; Không còn đủ các điều kiện để được cấp giấy phép; Sau 1 năm không triển khai cung cấp dịch vụ.

Trước không có trình tự thu hồi giấy phép bưu chính thì việc triển khai rất khó. Nghị định số 25 đã bổ sung trình tự thủ tục cụ thể tại Điều 13a. Quy trình thu hồi giấy phép bưu chính gồm 3 bước chính: Cơ quan nhà nước gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp có hành vi vi phạm giải trình và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Sau 10 ngày làm việc, doanh nghiệp không giải trình hoặc giải trình không phù hợp với quy định của pháp luật, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi giấy phép. Việc thu hồi giấy phép bưu chính được cơ quan nhà nước thực hiện bằng hình thức công bố hết hiệu lực trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép bưu chính”, ông Chung cung cấp thông tin.

Sau khi có quyết định thu hồi giấy phép bưu chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi đến các cơ quan liên quan như sở kế hoạch – đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hoặc các cơ quan, ban, ngành khác.

Bổ sung quy định cung cấp thông tin về người gửi, người nhận và bưu gửi

Nội dung này vừa để phục vụ công tác đảm bảo an toàn an ninh vừa bảo vệ doanh nghiệp bưu chính. 

Theo Điều 15b của Nghị định số 25, người gửi phải cung cấp thông tin về người gửi, người nhận, thông tin liên quan đến bưu gửi cho doanh nghiệp bưu chính trước khi sử dụng dịch vụ. Người gửi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp cho doanh nghiệp bưu chính. 

Thông tin về người gửi, người nhận phải gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Thông tin về bưu gửi bao gồm bản chính hoặc bản sao hóa đơn, chứng từ, giấy phép chuyên ngành, giấy chứng nhận hoặc giấy tờ khác…Doanh nghiệp bưu chính phải lưu trữ thông tin tối thiểu 1 năm kể từ ngày được cung cấp. Thông tin này sẽ phục vụ công tác xác minh, điều tra của cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hàng gửi chứa hàng lậu, hàng cấm.

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính đã bổ sung hình thức “Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc văn bản xác nhận thông báo từ 1 - 3 tháng đối với hành vi vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính trong trường hợp tái phạm. Trước đó, theo Nghị định số 15, hành vi này chỉ bị phạt tiền. Các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý nội dung này trong quá trình triển khai”, ông Chung nhấn mạnh.  

Bổ sung quy định công khai giá cước 

Điều 15c của Nghị định số 25 bổ sung quy định về công khai giá cước. Mục đích nhằm góp phần bảo đảm quản lý thị trường bưu chính cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, trước hiện tượng một số doanh nghiệp bưu chính thực hiện giảm giá, hạ giá sâu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, phá giá thị trường.

Cụ thể, doanh nghiệp bưu chính hoặc đại lý có quyền quyết định điều chỉnh giá cước phải công khai giá cước bằng VNĐ, đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ… Giá cước phải niêm yết tại điểm phục vụ hoặc các hình thức khác như thông báo bằng văn bản, đăng tải trên website… Giá cước công khai phải thống nhất với giá cước đã thông báo với cơ quan nhà nước.

Cần lưu ý, tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP đã bổ sung hình thức xử phạt đối với hành vi “Không niêm yết công khai giá cước dịch vụ bưu chính”. Hình thức xử lý hành vi này là phạt tiền.

Bổ sung quy định thông báo giá cước 

Cũng theo Điều 15c của Nghị định số 25, doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm thông báo về những thay đổi về giá cước các dịch vụ đang áp dụng đối với các đối tượng khách hàng khác nhau, và giá cước dịch vụ mới phát sinh áp dụng cho các nhóm đối tượng khách hàng. Đây là căn cứ để sau này xác định khuyến mãi trong cung ứng dịch vụ.

Hình thức thông báo có thể bằng văn bản giấy hoặc qua Hệ thống thông tin trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm phải thông báo trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giá cước có hiệu lực, sau đó thực hiện đúng giá cước đã công khai, thông báo.

Các doanh nghiệp cần lưu ý, Nghị định số 14/2021/NĐ-CP đã bổ sung hình thức xử phạt tiền đối với hành vi “Áp dụng giá cước không đúng với giá cước các dịch vụ bưu chính như đã thông báo với cơ quan nhà nước”, và có thêm hình thức xử phạt bổ sung là “Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc văn bản xác nhận thông báo từ 4 – 6 tháng trong trường hợp tái phạm”. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có nhiều hoạt động thanh tra, kiểm tra để bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật”, ông Chung khuyến nghị.

Bổ sung quy định về khuyến mại

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, bên cạnh việc tuân thủ Nghị định số 81 về Luật Thương mại, doanh nghiệp bưu chính cũng cần phải tuân thủ các quy định đặc thù của lĩnh vực bưu chính. 

Trước đây, Nghị định số 81, khoản 1 Điều 6 quy định: “Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ đó trước thời gian khuyến mại...”. Giả sử giá thông báo/niêm yết theo quy định giả sử 100 đồng, thì giá khuyến mại lần 1 tối đa 50 đồng, lần 2 tối đa 25 đồng, lần 3 tối đa 12,5 đồng. Cứ thế thì có thể giá sẽ chỉ còn bằng 0 đồng. Việc giảm giá như vậy chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp bưu chính lớn hoặc được doanh nghiệp bưu chính được sự hỗ trợ bởi các quỹ đầu tư, tạo cạnh tranh không bình đẳng.

Chúng tôi đã đề xuất Chính phủ thiết kế điều khoản tại Nghị định số 25 quy định “Mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo”. Như vậy, bất kể doanh nghiệp bưu chính khuyến mại ở nhiều thời điểm khác nhau thì giá cước vẫn không giảm quá 50%. Cụ thể, giá thông báo/công khai theo quy định giả sử là 100 đồng, thì giá khuyến mại lần 1, lần 2 hay lần 3 cũng sẽ vẫn chỉ tối đa là 50 đồng”, ông Chung chia sẻ thêm.

Bình Minh

tin nổi bật

Ngành TT&TT đang ở giai đoạn đổi mới lần hai

Vào những năm 1990, lãnh đạo ngành TT&TT đã quyết định làm mạng di động, tạo tiền đề cho quá trình đổi mới lần thứ nhất. Giai đoạn hiện nay có thể gọi là lần đổi mới thứ hai - với chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số.

Chủ tịch CMC: Chuyển đổi số phải theo tinh thần toàn dân toàn diện

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC đã đưa ý kiến về phương án, đề xuất phương hướng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia tại Phiên họp thứ Ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 8/8/2022.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Báo chí đổi mới, sáng tạo nhưng phải vì lợi ích nhân dân, đất nước

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đổi mới, sáng tạo nhưng tinh thần cách mạng, tinh thần báo chí phải vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của đất nước.

Tập đoàn Công nghệ CMC đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông chuyển đổi số

​Sáng ngày 5/8 ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh ủy Đắk Nông đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghệ CMC.

Đoàn công tác ngành TT&TT dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Bộ TT&TT đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ của ngành thuộc tỉnh Tây Ninh.

Đô thị thông minh - 'sức bật' mới của Thái Nguyên trong kỷ nguyên số

Thái Nguyên xem chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh là một xu hướng tất yếu, cũng là cơ hội giúp tỉnh bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trao quyết định công tác cán bộ tại 6 đơn vị thuộc Bộ TT&TT

Các quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Viễn thông, Cục phó CNTT và Truyền thông, Vụ trưởng Bưu chính...và Giám đốc một số trung tâm vừa được Bộ TT&TT công bố sáng nay.

Thái Nguyên hiện đại hoá hành chính gắn với chuyển đổi số

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nông dân lên sàn thương mại điện tử: 'Muốn làm sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do'

“Muốn làm sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do” - câu nói của một nông dân trẻ Hậu Giang về việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho thấy tư duy mới của những hộ sản xuất nông nghiệp thời đại số.

Hậu Giang đặt mục tiêu đưa 50.000 hộ nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu trong năm 2022, 50% hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN), tương đương khoảng 50.000 hộ sẽ được lên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Thái Nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ

Với quyết tâm của chính quyền, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp… chương trình chuyển đổi số tại Thái Nguyên ghi nhận những kết quả thiết thực, trở thành điểm sáng của quốc gia.

173 sản phẩm nông nghiệp Hậu Giang lên sàn thương mại điện tử

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 273 hộ sản xuất nông nghiệp với 173 sản phẩm tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử, tổng giá trị giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 400 triệu đồng.

Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2022

Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, chiều 18/7.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về 3 lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt một trường hợp 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật 3 lãnh đạo cấp cao bị xem xét kỷ luật.

Thừa Thiên Huế công bố hơn 1.300 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Trong hơn 1.300 dịch vụ công trực tuyến trực tuyến mức 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố, có 1.159 dịch vụ cấp sở, ban, ngành; 150 dịch vụ cấp huyện và 50 dịch vụ cấp xã.