Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử

Bộ Công an đã cấp số định danh cá nhân cho khoảng 98 triệu công dân thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ TT&TT đã phát hiện 1.019 cuộc tấn công mạng.

Trong báo cáo về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 phục vụ phiên họp trực tuyến của Chính phủ ngày 11/8, Bộ TT&TT nêu nhiều con số ấn tượng.

Cấp số định danh cá nhân cho khoảng 98 triệu công dân

Cụ thể, Bộ TT&TT cho biết, đến hết năm vừa qua, 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ; 63/63 tỉnh, thành đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Tổng số hệ thống đã kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia là 220 hệ thống thông tin của 90 cơ quan, đơn vị; trong đó có 85 LGSP của bộ, ngành, địa phương; 5 cơ sở dữ liệu và 9 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

Tính đến ngày 23/7, tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng này trong gần 10,3 triệu, tăng hơn 2 lần so với tháng 6/2021; tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng trong năm 2021 hơn 24 triệu. Hàng ngày có khoảng 80.000 giao dịch thực hiện.

{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp

Về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng Chính phủ điện tử, Bộ TT&TT cho biết, Bộ Công an đã cấp số định danh cá nhân cho khoảng 98 triệu công dân thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành việc triển khai thí điểm phần mềm thuộc dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại công an 16 tỉnh, thành phố.

Bộ Công an cũng tổ chức công tác kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các bộ, ban, ngành trên cả nước để sẵn sàng kết nối, chia sẻ sau khi công tác làm sạch dữ liệu của công an các đơn vị, địa phương hoàn thành và đã vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục làm sạch, đồng bộ dữ liệu, bổ sung thông tin để làm giàu thêm cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH, sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Việc này đã kịp thời cung cấp dữ liệu liên quan đến người lao động các khu công nghiệp, dữ liệu bệnh nền để phục vụ việc khoanh vùng, chống dịch; cung cấp dữ liệu để phục vụ quản lý tiêm chủng tại các khu công nghiệp tập trung ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Hiện đang tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Y tế, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp…

Ngoài ra, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp đã được triển khai tại 63/63 tỉnh với hơn 18.400 lượt người dùng tại hơn 11.000 UBND cấp xã, 712 phòng Tư pháp và 63 Sở Tư pháp.

Trên hệ thống đã có hơn 19 triệu dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 6 triệu trẻ em được cấp số định danh cá nhân theo quy định; hơn 3,7 triệu dữ liệu đăng ký kết hôn; hơn 2,6 triệu dữ liệu đăng ký khai tử và 5,2 triệu dữ liệu khác.

Phát hiện 1.019 cuộc tấn công mạng

Về xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, trục liên thông văn bản quốc gia đã giúp số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong tháng 7 là 454.547; trong 7 tháng đầu năm là 2,1 triệu. Sau hơn 2 năm triển khai, hệ thống có tổng số hơn 5,8 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e- Cabinet), trong tháng 7 đã phục vụ 3 phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 22 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế 7,2 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy).

Từ khi thành lập đến nay, hệ thống đã phục vụ 36 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 780 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, thay thế việc phát hành hơn 299 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy, tích hợp hỗ trợ các Thành viên Chính phủ theo dõi các văn bản chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong 7 tháng đã kết nối được với hệ thống báo cáo của Bộ Công Thương và 22 hệ thống báo cáo cấp tỉnh nâng tổng số kết nối lên 15 bộ, cơ quan và 59 tỉnh, thành phố từ lúc khai trương đến nay (còn 4 tỉnh chưa hoàn thành xây dựng: Bắc Kạn, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long).

Ngoài ra, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng đã kết nối tương tác trực tuyến với 25 điểm tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, Trung tâm điều hành của các bộ, ngành, địa phương nâng tổng số điểm cầu kết nối lên 105 điểm kể từ lúc khai trương.

Đồng thời, kết nối 44 camera giám sát các hồ đập thủy điện, cửa khẩu biên giới; kết nối 7 thông tin, dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực với các bộ, ngành nâng tổng số thông tin dữ liệu trực tuyến được kết nối là 31 hệ thống.

Phối hợp với các bộ, cơ quan cung cấp dữ liệu của 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nâng tổng số chỉ tiêu được cung cấp dữ liệu lên 137/200 chỉ tiêu.

Phối hợp với 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp dữ liệu 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; cung cấp ấn phẩm infographic về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Tính từ ngày 9/12/2019 đến ngày 20/7, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 2.871 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hơn 205 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 785 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 68 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,5 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện; hơn 165 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền trên 144 tỉ đồng.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ TT&TT đã ghi nhận 1.019 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam; tăng 41,92% so với tháng 6.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ TT&TT vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh.

Bộ TT&TT kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm. Trong đó, có việc tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bộ Công an sớm trình Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định.

Thu Hằng

Tổng Bí thư: Loại bỏ tư tưởng bàn lùi, giữ an toàn trong một số cán bộ, công chức

Tổng Bí thư: Loại bỏ tư tưởng bàn lùi, giữ an toàn trong một số cán bộ, công chức

Tổng Bí thư lưu ý, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn".

 

tin nổi bật

Nếu khai thác tốt Việt Nam sẽ là 'tay chơi' trên bản đồ năng lượng thế giới

PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định trong năng lượng tái tạo, nếu khai thác tốt thì Việt Nam sẽ là “tay chơi” trên bản đồ năng lượng toàn cầu trong tương lai.

Thượng tá Nguyễn Phúc Cường làm Phó Giám đốc Công an Cà Mau

Thượng tá Nguyễn Phúc Cường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) được điều động bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

'Phần lớn tổ chức tín dụng đen có quan hệ với đối tượng tội phạm hình sự'

Theo Đại tướng Tô Lâm, phần lớn tổ chức tín dụng đen có quan hệ với đối tượng tội phạm hình sự. Khi người dân vay tín dụng đen nếu không thanh toán sẽ bị các đối tượng cướp nhà, tài sản thế chấp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ứng xử của văn nghệ sĩ có rất nhiều phiền toái

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thời gian vừa qua cách ứng xử của văn nghệ sĩ có rất nhiều vấn đề phiền toái, không đẹp, phản văn hóa.

Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 33 địa phương.

Đại biểu hỏi Bộ trưởng suy nghĩ về việc học sinh giỏi trượt tốt nghiệp vì ngủ quên

Cho rằng nhiều vụ việc xảy ra đều nói đúng quy trình nhưng lại có hậu quả như chuyện học sinh giỏi ngủ quên trong kỳ thi vừa qua và bị trượt tốt nghiệp, Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng VH-TT&DL cho biết suy nghĩ về vấn đề này.

Bộ trưởng Công an: Không ai buộc người dân dùng hộ khẩu vào việc khác, đây là bệnh giấy tờ

Bộ trưởng Công an khẳng định: Không vì hộ khẩu mà các cháu không được đến trường; không ai bắt buộc người dân phải sử dụng hộ khẩu vào việc khác, đây là bệnh giấy tờ.

Bộ trưởng Công an ủng hộ cá cược hợp pháp để tránh cá cược ‘chui’ trên mạng

Bộ trưởng Tô Lâm nêu quan điểm đã có nghị định của Chính phủ về cá cược là phải thực hiện và 'chúng tôi ủng hộ" cần thực hiện để giảm những việc cá cược bất hợp pháp trên mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Lên mạng xã hội phải định danh để phát ngôn có trách nhiệm hơn

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia lửa cùng Bộ trưởng Công an trả lời 4 vấn đề, trong đó nhấn mạnh việc lên mạng xã hội không phải là vô danh, phải định danh để các phát ngôn có trách nhiệm hơn.

Bộ Công an đang điều tra vụ bán 30 triệu dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Công an khẳng định, hộ chiếu mẫu mới đúng theo quy định của luật và phù hợp với thông lệ quốc tế và "Bộ Công an là cơ quan chủ trì xin nhận trách nhiệm" về việc một số nước không công nhận hộ chiếu mới.

Bộ Công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu giấy

Trong phiên chất vấn sáng nay (10/8), trả lời về việc thu hộ khẩu giấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, đó là trường hợp cá biệt, ngành công an không có chủ trương này.

Nhà thầu nằm im, địa phương không dám làm khiến giải ngân chậm

Trong các nguyên nhân giải ngân đầu tư công chậm có việc giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng cao nên các nhà thầu “nằm im bất động”; thêm vào đó là tình trạng nhiều địa phương có tâm lý không dám làm.

Chủ tịch nước tiếp Đại tướng Hun Manet

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều 9/8 đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 7-9/8.

Đã đến lúc cải cách tiền lương, tăng lương cho công chức, y bác sĩ, giáo viên

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng, bây giờ phải tập trung thực hiện cải cách tiền lương để giải quyết vấn đề thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức vì chế độ lương nhà nước hiện nay rất thấp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu chưa được thực hiện nghiêm

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, các hiện tượng văn hóa tầm thường, dễ dãi, mang tính thị trường lại thu hút được một bộ phận người xem quan tâm, gây nên sự nhiễu loạn "vàng thau" lẫn lộn.