Xăng sinh học bao gồm xăng thường và cồn sinh học Ethanol, có thể dùng trộn lẫn với loại xăng khác mà không làm gây hại máy và giúp bảo vệ môi trường.

(Theo Zing)