Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm có các cơ sở giáo dục đại học, các sở GD-ĐT có trung tâm sát hạch và Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể các cơ sở giáo dục đại học gồm:

Các Sở GD-ĐT có trung tâm sát hạch gồm: