NQ02

Cập nhập tin tức NQ02

Tăng cường bảo tồn bản sắc các dân tộc thiểu số huyện A Lưới

Đề án “Bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc Văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2021-2025” được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho các dân tộc thiểu số huyện A Lưới cùng hòa nhập và trường tồn cùng văn hóa nhân loại.

Sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững

Phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm an ninh quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững.

Đổi mới sáng tạo sẽ góp phần tạo nên thành công trong tương lai

Việc hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả ở Việt Nam kết hợp với giữ gìn môi trường hoà bình, phát huy sức mạnh nội lực, giữ vững chủ quyền, độc lập dân tộc, đổi mới sáng tạo sẽ góp phần tạo nên thành công trong tương lai.

Bộ Xây dựng: Năm 2021 sẽ ban hành hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2021 cơ quan này sẽ ban hành hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng và công trình xanh.

Hoàn thiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngày 29-3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH và ĐT) tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới năm 2050 (Chiến lược). 

Đột phá về phát triển để kiến tạo vùng ĐBSCL phát triển bền vững

Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL, thích ứng với BĐKH đã giúp kinh tế khu vực ĐBSCL có sự kết nối vùng chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất phát triển kinh tế, đưa đồng bằng tiến tới phát triển bền vững.

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bám sát các tiêu chí và thực hành quốc tế

Dù là nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp, nhưng Việt Nam vẫn đạt vị trí 70 về Môi trường kinh doanh năm 2019 (tăng 20 bậc so với 2015) và thứ 67 về Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (tăng 10 bậc so với 2018).