Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2016 và không dừng lại ở đó, sau đó, Nhơn Trạch đã từng bước xây dựng nông thôn hiện đại với nhiều cố gắng đạt được các thành tựu nổi bật,…

{keywords}
Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Qua 10 năm triển khai đồng bộ các chính sách hiện huyện Nhơn Trạch có trên 4 ngàn lượt hộ thoát nghèo, đời sống người dân cũng ngày càng được nâng cao, và thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 55 triệu đồng/người/năm. Ở giai đoạn 2009-2017, huyện Nhơn Trạch đã huy động gần 18,9 ngàn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn nhà nước chiếm tỉ trọng trên 43%, còn lại là nguồn xã hội hóa.

Để có được thành tính như hôm nay, Nhơn Trạch đã xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức một cách bài bản, có hệ thống, kịp thời tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tới tận thôn, ấp, mọi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện.

Các ngành chức năng và địa phương cũng kịp thời cập nhật, chuyển tải những thông tin về tiến độ thực hiện quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, hiến đất, kinh nghiệm huy động các nguồn lực, chuyển đổi cơ cấu giống cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngay từ những ngày đầu, công tác tuyên truyền đã làm cho người dân hiểu được những lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Qua đây, nhiều người dân đã thay đổi nhận thức, từ chỗ hiểu “xây dựng nông thôn là một dự án của Nhà nước” đến nhận thức “xây dựng nông thôn bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu”, xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại. Cán bộ, nhân dân đã cơ bản nhận thức rằng, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Hồng Nhì
Ảnh: Thúy Tình