nước giải khát nhiễm chì

Cập nhập tin tức nước giải khát nhiễm chì

Hàng nghìn người đã uống C2, Rồng đỏ chứa chì

Tổng 2 lô C2, Rồng đỏ bị nhiễm chì vượt ngưỡng lên tới trên 40.000 thùng, tuy nhiên số bị tiêu huỷ chưa đến 1.200 thùng vì doanh nghiệp đã... bán hết.

Chì vượt ngưỡng 4-9 lần, dừng lưu thông thêm 2 lô C2, Rồng đỏ

Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu URC thu hồi 2 lô nước giải khát C2 và Rồng đỏ mới sản xuất do hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép từ 4-9 lần.