nước Việt

Cập nhập tin tức nước Việt

Năm 2016: Lũ chuột- bình quý và Đổi mới là sống còn!

Vì sự trường tồn và hành trình đi tới văn minh và văn hóa cùng nhân loại của nước Việt. Như tiếng gáy của con Gà trước bình minh. Mà không thể chỉ là tiếng lục cục kiếm ăn bên chiếc ao và lũy tre làng.

Những cuộc ly hương và sự “hớp hồn” người Việt

Còn những kẻ tham nhũng, những bọn lợi ích nhóm, đích thị Việt gian ấy, nước Việt không bao giờ có hạnh phúc

Obama, giá trị Mỹ và chuyện “giá trị giả”

Một khi những “giá trị giả” đó trở thành bình thường hóa, thì những thang giá trị nào có thể làm … tay vịn cho sự phát triển? Nước Việt sẽ hội nhập thế nào, ngay cả khi cơ hội lớn được mở ra?   

Bánh chưng khủng, tham khủng và trí nhớ tồi ….

Đành xin mượn ý câu thơ buồn và tự trào của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: Dân 90 triệu ai người lớn/ Nước mấy nghìn năm vẫn trẻ con.

Năm 2015: Nước Việt trong ấm lạnh của hành trình phát triển

Không chỉ vấn đề Biển Đông, vận mệnh nước Việt cũng đầy cam go.

Chúng ta nợ lịch sử và dân tộc những gì?

Và chúng ta, nợ nước Việt, nợ lịch sử dân tộc, nợ các bậc tiền nhân- một sự phát triển mạnh mẽ, đầy khí phách để có thể bình đẳng với các dân tộc lớn.

Tư duy già cỗi và hành trình …đi ngược

Sự hội nhập của thế giới hiện đại, là cuộc chơi bình đẳng, sòng phẳng thể hiện sức mạnh nội lực của mỗi quốc gia, không thể có sự chiếu cố, hay nhân nhượng.

Tiền dân và xe quan

Hiện tượng những quốc gia lãnh đạo có máy bay công, là chuyện của những đất nước phát triển, tài lực dồi dào và chính sách quản lý minh bạch.

Thách thức mới của nước Việt và thời 'hiếu' đại học

 Thời thế nước Việt đang rất cần những người lãnh đạo, biết tạo nên… thời thế.

Cán bộ 'đất, đôla' và hạng nhất tủi hổ

Bây giờ, đội ngũ đó, có không ít vị lại là cán bộ 2Đ - đất, đôla. Thì nước tuy độc lập nhưng … vận mệnh của sự phát triển sẽ ra sao?