Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960; quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Viện trưởng Lê Minh Trí: "Có những việc tôi biết bị ghét nhưng vẫn phải làm"

Viện trưởng Lê Minh Trí: "Có những việc tôi biết bị ghét nhưng vẫn phải làm"

"Ngay Viện trưởng cũng có lúc phải kiêng nể, nhưng cái gì thuộc về lòng tin, trách nhiệm vì công việc chung là tôi bảo vệ, thậm chí biết bị ghét nhưng vẫn phải làm", Viện trưởng Lê Minh Trí chia sẻ.

Ban Thời sự