ông Ngô Đức Thịnh

Cập nhập tin tức ông Ngô Đức Thịnh

Quan chức nên 'nhạy cảm' khi đi lễ

Như báo chí phản ánh nhiều năm gần, đây, lễ hội đền Trần năm nào cũng có các quan chức tham dự... Quan chức nhà mình cũng nên nhạy cảm trong chuyện này.

Đã công khai cả những điều từng cấm kỵ

Việc người dân công khai thể hiện niềm tin tôn giáo không còn là điều gì đó xa lạ, cấm kỵ ở xã hội ta nữa.

Xưa các cụ làm chuẩn, nay ta khôi phục lệch lạc

Việc khôi phục hiện nay chủ yếu dựa vào văn bản Hán Nôm, dựa chủ yếu vào ký ức tập thể, nên không tránh khỏi có những sai lầm.