Sáng nay (12/11) Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo Quốc hội kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ.

Kết quả, có 459 ĐBQH, chiếm 95,42% tán thành phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế; có 13 ĐBQH không tán thành, chiếm 2,70%.

Tuyệt đại đa số ĐBQH bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu công bố kết quả phê chuẩn việc bổ nhiệm các nhân sự này. 

Trần Thường

Những chặng đường của quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Những chặng đường của quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Sau 8 năm làm Thứ trưởng Bộ Y tế không liên tục và hơn một năm làm Phó ban Tuyên giáo TƯ, ông Nguyễn Thanh Long đã chính thức được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.