Bộ trưởng Xây dựng cho biết, ngày 23/1/2015, Thủ tướng ban hành Quyết định số 130 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội.

13 cơ quan cơ quan đề xuất di dời trụ sở

Theo đó, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát 36 cơ quan Trung ương thuộc đối tượng quy hoạch (18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ, 6 cơ quan đoàn thể Trung ương) để xây dựng các phương án quy hoạch cụ thể.

Bộ Xây dựng đã xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Thường trực Chính phủ về các phương án quy hoạch. Trong đó, đã xác định số lượng cơ quan cần di dời, địa điểm và phương án quy hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện quy hoạch.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị 

Thủ tướng đã đồng ý chủ trương bố trí hệ thống trụ sở bộ, ngành theo đề xuất của Bộ Xây dựng, trong đó chỉ đạo tập trung phát triển tại Khu Tây Hồ Tây (khoảng 35ha) và một phần tại Khu vực Mễ Trì.

Phương án di dời gồm 2 nhóm.

Nhóm cơ quan đã xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ bao gồm 23 cơ quan, trong đó 8 cơ quan đã được bố trí quỹ đất và thực hiện đầu tư xây mới và 15 cơ quan thực hiện cải tạo tại chỗ.

Các cơ quan xây mới gồm Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban dân tộc; Trung ương Hội Nông dân. Trong đó, 7 cơ quan đã hoàn thành và đưa vào sử dụng;  Bộ Ngoại giao đang hoàn thiện.

Nhóm cơ quan đề xuất di dời gồm 13 cơ quan. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng trụ sở mới tại khu vực quy hoạch xây dựng các trụ sở bộ, ngành.

Còn Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện di dời theo quy hoạch chi tiết trung tâm Ba Đình được phê duyệt tại Quyết định số 2411 ngày 10/12/2013 của Thủ tướng.

Ngày 19/5/2020, Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tổ chức cuộc thi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc của các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây làm cơ sở lập, hoàn thiện đồ án quy hoạch hệ thống trụ sở bộ, ngành.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây. Trên cơ sở kết quả thi tuyển, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo hoàn thiện Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ ngành Trung ương, làm cơ sở  triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan có liên quan về Đồ án Quy hoạch Khu trụ sở bộ, ngành tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì, Hà Nội.

 Đến ngày 16/9/2022, bộ đã nhận đủ văn bản góp ý trong đó đa số đồng thuận với các nội dung chính của đồ án; một số cơ quan bổ sung, làm rõ nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồ án đã được chỉnh sửa, bổ sung các nội dung phù hợp. Hiện đang triển khai lấy thêm ý kiến cộng đồng dân cư tại các khu đất thuộc phạm vi ranh giới nghiên cứu lập đồ án quy hoạch (phường Mễ Trì và Trung Văn quận Nam Từ Liêm, phường Xuân La quận Tây Hồ, phường Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm).

Công tác này dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2022, trình Thủ tướng trong năm 2022 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bộ Xây dựng đã có văn bản, nhiều lần đôn đốc các bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến nội dung này. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành liên quan.

Di dời chậm do nhu cầu vốn ngân sách rất lớn

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, công tác di dời còn triển khai chậm do đòi hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn. Nguồn vốn thực hiện công tác di dời và xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí, chưa có phương án huy động nguồn lực xây dựng (cơ chế chính sách, sử dụng quỹ đất sau khi di dời, hình thức huy động nguồn lực, phối hợp các cơ quan liên quan),

Các bộ, ngành và TP Hà Nội chưa triển khai đúng tiến độ việc lập quy hoạch và xây dựng các đề án di dời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (danh mục, tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời).

Bộ Xây dựng đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành Trung ương và TP Hà Nội cần thúc đẩy tiến độ lập các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, xác định danh mục cơ sở cần phải di dời, lộ trình di dời, biện pháp thực hiện và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Thủ tướng giao các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và xã hội cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước, trình Thủ tướng phê duyệt; lập danh mục, xây dựng biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Bộ Tài chính tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội, các tỉnh trong vùng Thủ đô xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời, đảm bảo phù hợp với mục tiêu về sắp xếp lại, xử lý tài sản công,

UBND Hà Nội khẩn trương triển khai thực hiện công tác rà soát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội theo chủ trương đã được Thủ tướng chấp thuận...