Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 98 (Binh đoàn 12); lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và  kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 xã Tân Đông. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Tân Đông cho biết: Tân Đông là một xã biên giới nằm về hướng Bắc của huyện Tân Châu, là nơi tiếp giáp với 3 xã của nước bạn Campuchia, có đường biên giới dài 14km chạy từ Suối lam - Chà Rỳ đến ấp Tầm Phô, giáp xã Tân Hà. Diện tích tự nhiên 8.647 ha. Xã có 09 ấp, 109 tổ dân cư tự quản. Toàn xã có 4.611 hộ với 16.001 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 572 hộ /2.332 khẩu.

Trong năm qua, MTTQ xã đã phối hợp triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực: kinh tế tiếp tục tăng trưởng; đời sống vật chất, tinh thần người dân xã có bước cải thiện; Lĩnh vực văn hóa xã hội không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Khối đại đoàn kết trong nhân dân thường xuyên được củng cố. Thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động Mặt trận xã Tân Đông đã làm tốt công tác tập hợp mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; góp phần ngăn ngừa, kéo giảm các vụ gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế các vụ vi phạm pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp qua đó tạo sự an tâm cho nhân dân, tập trung phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động tiết kiệm trong dân có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng quà cho đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Trường tiểu học Tân Đông xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ niềm vui của đồng bào nhân dân xã biên giới Tân Đông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp, ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân; nhìn nhận lại kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển cộng đồng dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đất nước đang bước vào giai đoạn hồi phục và đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh… tạo tiền đề vững chắc để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Qua nghe báo cáo khái quát những thành quả các phong trào và các ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật Đảng bộ, chính quyền, MTTQ , các tổ chức chính thành viên và toàn thể nhân dân xã Tân Đông đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian qua.

“Những kết quả các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nhân dân xã đạt được là minh chứng cho sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, khẳng định mối quan hệ kết nối, keo sơn, gắn bó không thể tách rời giữa Đảng với nhân dân”- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn từ những nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ và và con nhân dân sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo và vận dụng cụ thể thành các giải pháp phù hợp, sát với tình hình địa phương. Qua đó nâng cao sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện cho được mục tiêu làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, như lời Bác Hồ căn dặn: “Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân địa phương tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp các tầng lớp nhân dân các dân tộc, tôn giáo phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng quê hương ; tăng cường phản biện, lắng nghe, tập hợp và phản hồi ý kiến của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền bám sát, phát huy tinh thần tận hiến, hết mình vì con người, vì nhân dân mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra “Mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tập trung nỗ lực phát triển kinh tế, gắn với từng bước phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, không ngừng cải thiện đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân; tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu… 

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân của xã Tân Đông đã được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Tại Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng 2 bộ trống đội và 500 khăn quàng đỏ; tặng tủ sách trị giá 50 triệu đồng; 150 suất học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 2 nhà tình nghĩa; 15 hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Đông, huyện Tân Châu.../.

Theo Báo Đảng Cộng Sản