Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Báo chí đổi mới, sáng tạo nhưng phải vì lợi ích nhân dân, đất nước

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đổi mới, sáng tạo nhưng tinh thần cách mạng, tinh thần báo chí phải vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của đất nước.

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, chiều 8/8, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2022. 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Bộ TT&TT, Hội Nhà báo, Hội Xuất bản chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản; cơ quan hội; cơ quan báo chí, xuất bản.

Hội nghị nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cơ quan chủ quản phải có trách nhiệm với sai phạm của cơ quan báo chí

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác báo chí, xuất bản những tháng đầu năm 2022; các ý kiến tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản. 

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin đồng bộ, kịp thời; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.... Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị giao ban.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, báo chí nước ta là báo chí cách mạng, không có báo chí tư nhân, với nhiệm vụ chính là tuyên truyền và phản biện. Giai đoạn vừa rồi cơ bản các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt và đóng góp chung cho sự ổn định và phát triển đất nước.

Hiện nay, có một số vấn đề nổi lên, Thứ trưởng cho biết, các cơ quan báo chí rất khó khăn về kinh tế, kinh phí hoạt động, từ đây dẫn đến một số vi phạm như: Sai tôn chỉ mục đích, báo hoá tạp chí, báo hoá trang tin, tư nhân hóa báo chí, một số cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, "đánh đấm", thông tin sai sự thật....

Một trong những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân chính được Bộ TT&TT xác định là "sự buông lỏng, thiếu quan tâm chủ đạo từ cơ quan chủ quản", khi cơ quan chủ quản coi đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 26/7, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã ký kế hoạch về chấn chỉnh cơ quan báo chí trong đó có giao 5 nhiệm vụ cho cơ quan chủ quản, Thứ trưởng TT&TT đề nghị các cơ quan lưu ý kế hoạch này. Bộ TT&TT cũng đã có quyết định về tiêu chí nhận diện báo hoá tạp chí, báo hóa trang tin, báo hóa mạng xã hội để nhận diện vi phạm.

Ông Tuấn cho biết, các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước đã đặt vấn đề về hoạt động và quản lý báo chí. Thứ nhất, về nguy cơ suy thoái tư tưởng thì liệu ở các cơ quan báo chí như thế nào, về đạo đức, nghề nghiệp, nội dung. Thứ hai về chất lượng, khi cả nước có hơn 800 cơ quan báo chí nhưng có vẻ chỉ hơn 100 cơ quan báo chí hoạt động có chất lượng, thực chất. Thứ ba, trách nhiệm, vai trò của Tổng biên tập và tổ chức đảng "bây giờ có vẻ không như ngày xưa". Thứ tư, trách nhiệm cơ quan chủ quản trong quản lý báo chí.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, lãnh đạo Bộ TT&TT thông tin, Bộ tập trung vào định hướng phát triển, đã trình Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; dự kiến trong tháng này Thủ tướng sẽ ký quyết định ban hành.

Về chuẩn bị sửa Luật báo chí, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết trong luật sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm, quyền hạn các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan chủ quản.

Về kinh tế trong báo chí, ông Tuấn cho rằng đây là vấn đề then chốt, khi giải quyết được thì những vấn đề sau "dễ nói, dễ làm hơn", trong đó nhấn mạnh đến vấn đề "đặt hàng", xây dựng định mức.

Về định hướng nội dung, cơ quan chính quyền là người cung cấp thông tin, đặt hàng báo chí, báo chí chỉ đưa tin, quản lý tốt tôn chỉ mục đích.

Bộ TT&TT sẽ tập trung xử lý sai phạm hiện nay đối với các cơ quan báo chí, Thứ trưởng nhấn mạnh "sai phạm của cơ quan báo chí sẽ gắn liền với sai phạm của cơ quan chủ quản".

Báo chí cần có cách truyền tải mới, không khô cứng

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số kết quả, dấu ấn quan trọng, nổi bật của công tác báo chí, xuất bản những tháng qua.

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, kịp thời, quyết liệt hơn, bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và thống nhất một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin là Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quy định trong hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục được tăng cường.

Chuyển đối số diễn ra mạnh mẽ và được quan tâm đầu tư nghiêm túc cả về nhân lực và tài lực. Công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cơ quan báo chí, nhà xuất bản đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Hình thức, tư tưởng, nội dung, phương thức truyền tải có nhiều đổi mới, cập nhật nhiều quan điểm mới của Đảng, báo chí đã ứng dụng công nghệ, internet, mạng xã hội vào làm báo thời hiện đại. 

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải thực hiện thật tốt các chủ trương của Đảng về đổi mới báo chí. "Tinh thần chung phải quy hoạch, phải quản lý rồi phát triển", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý.

Tự do báo chí nhưng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, ông Nghĩa cho biết, tại Đại hội Hội Nhà báo ông rất tâm đắc với câu nói "Đổi mới, sáng tạo nhưng tinh thần cách mạng, tinh thần báo chí là phải vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của đất nước".

Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Từ nay tới cuối năm với các sự kiện lớn, ông Nghĩa lưu ý, cơ quan báo chí cần có những hình thức tuyên truyền, truyền tải mới và phù hợp, tuy nhiên "không khô cứng", vì người dân rất quan tâm.

Ông cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan cố gắng "càng sớm càng tốt" hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục điểm nghẽn trong báo chí-xuất bản, văn học nghệ thuật.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt lưu ý, các cơ quan báo chí cần nắm lại chất lượng của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, phóng viên thường trú.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản; cơ quan hội và các cơ quan báo chí, xuất bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thật tốt việc thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Chủ động cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra cũng cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, xuất bản...

tin nổi bật

Chủ tịch nước: Hành động để mọi người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc tận tình

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất.

Gần 40.000 cán bộ, công viên chức thôi việc, Bộ Nội vụ kiến nghị tăng lương

Thứ trưởng Nội vụ cho biết, trong 2,5 năm qua có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc sang khu vực tư, chiếm gần 2% tổng biên chế; Bộ Nội vụ kiến nghị xem xét tăng lương cho phù hợp.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tham quan tại Địa đạo Củ Chi

Sáng 1/10, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba thăm Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (TP.HCM). Cùng đi với đoàn có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Thu nhập bình quân của người lao động tăng 1,6 triệu đồng

Thu nhập bình quân của lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ. Theo kết quả khảo sát sơ bộ, 83,2% số hộ dân có thu nhập tăng hoặc không đổi so với cùng kỳ.

Tiếp tục sáp nhập huyện xã, khuyến khích cán bộ dôi dư nghỉ việc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V

Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V từ ngày 27-30/9/2022 tại tỉnh Quảng Trị và Savannakhet.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ủy viên Trung ương Đảng Bùi Nhật Quang

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương.

Thủ tướng Cuba mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

Thủ tướng Manuel Marreno Cruz nhấn mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba là đầu tư vào cửa ngõ để xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực Mỹ La tinh.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: 'Giờ cứ sợ co lại hết thì ai làm'

Trước lo ngại của đại biểu Nguyễn Anh Trí về việc "làm sẽ bị đi tù" khi cơ chế ngành y chưa rõ ràng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ khó vẫn phải làm, quyết tâm làm và làm phải trong sạch!.

Cử tri Tây Ninh kiến nghị nhiều vấn đề nóng

Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề giáo dục, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh thông tin Bộ trưởng Bộ GG-ĐT đã có giải trình về vấn đề dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục...

Tình cảm dành cho Việt Nam đã ăn sâu vào tiềm thức người dân Cuba

Chiều ngày 29/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo, Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn kinh tế xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

Chiều 29/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Quốc hội sẽ bàn việc tăng lương cho cán bộ, công viên chức

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ tư vào tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương, điều chỉnh lương cơ sở, cùng với Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Trung ương để có quyết sách về vấn đề này.