Có hai lỗi đó là đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định và thứ hai là không tuân thủ chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Hỏi:

Tôi đi xe ô tô dừng đèn đỏ thì bị công an giao thông bắt và phạt vì lỗi tôi đi sai làn. Tôi phát hiện ra tôi dừng đèn đỏ trên vạch kẻ đường cho phần đường được rẽ phải. Tôi đã đi nộp tiền phạt rồi nhưng sau đó có người nói với tôi đó không phải lỗi sai làn mà là lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường. Cho tôi hỏi như lỗi của tôi là lỗi nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 2; Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm h, Điểm i Khoản 4; Điểm a Khoản 5; Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 7; Điểm a, Điểm đ Khoản 8 điều này.

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

Như vậy, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, có hai lỗi đó là đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định và thứ hai là không tuân thủ chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Hai lỗi này với hai mức phạt khác nhau và cũng khiến rất nhiều người nhầm lẫn.

Có thể giải thích hai lỗi này như sau:

1. Đi sai làn đường

Khi trên mặt đường phân chia thành nhiều làn được phân biệt bằng vạch kẻ đường - mỗi làn chỉ cho một số loại phương tiện giao thông nhất định đi trên đó. Ví dụ: Làn dành riêng cho ô tô con, làn dành riêng cho ô tô tải, làn dành riêng cho xe máy... Và điều quan trọng nhất là biển báo phân làn như các biển R.412 a,b,c,d...

Đối với biển báo làn đường, nếu người điều khiển phương tiện là xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe mô tô, xe máy hoặc ngược lại người điều khiển xe mô tô, xe máy đi vào làn đường dành cho xe ô tô thì mới được xác định là lỗi “sai làn đường” và khi đó mới xử phạt lỗi sai làn đường.

2. Lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường

Vạch kẻ ô vuông chéo tại phần đường như bạn miêu tả là phần đường cho các phương tiện rẽ phải. Vạch kẻ ô vuông chéo này có mục đích là để quy định bảo đảm sự thông suốt của các phương tiện rẽ phải. Ở các ngã tư có vạch kẻ này thì các phương tiện được phép rẽ phải mà không phải quan tâm đến đèn đỏ và biển báo cho rẽ. Tuy nhiên, vạch kẻ này nghiêm cấm các phương tiện dừng, đỗ trên vạch.

Nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng đèn đỏ trên khu vực có kẻ ô chéo này thì vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Vạch kẻ ô chéo này không có tác dụng phân làn cho luồng phương tiện đi thẳng hay rẽ phải.

Vậy bạn chỉ bị xử phạt lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường mà không phải lỗi đi sai làn đường. Mức phạt của bạn là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

(Theo PLO)