phân phối bảo hiểm

Cập nhập tin tức phân phối bảo hiểm

Ngân hàng Thương mại CP Phát triển TP.HCM (HDBank) hợp tác cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam), phân phối các sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam qua hệ thống kênh phân phối của HDBank trên toàn quốc.

Miệng tư vấn, tay dúi ký, ngân hàng thu nghìn tỷ từ bán bảo hiểm

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 cho thấy, hầu hết các ngân hàng đều lãi lớn, trong đó có đóng góp quan trọng từ bán chéo bảo hiểm. Khi ngân hàng và bảo hiểm vui mừng, thì với nhiều khách hàng chẳng dễ chịu tý nào.