Lời tòa soạn: Tại hội nghị triển khai công tác cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/8/2022, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu đúc kết những kinh nghiệm hữu ích. Dưới đây VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị triển khai công tác cán bộ ngày 31/8/2022 - Ảnh: Lê Anh Dũng

Kính thưa các đồng chí Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ

Thưa toàn thể các đồng chí

Làm cán bộ hạnh phúc nhất khi về nghỉ là tìm được người thay mình xứng đáng. Anh Nguyễn Đức Trung Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện xin nghỉ sớm vì lý do sức khoẻ, nhưng cũng có cả lý do đã tìm được người đủ điều kiện thay mình.

Đi qua nhiều thử thách trước khi nhận nhiệm vụ cao hơn, cũng giống như lửa thử vàng, gian nan thử sức. Anh Lê Văn Tuấn đã từng 1 năm phụ trách Cục Tần số vô tuyến điện, hơn 1 năm làm Cục phó Cục Viễn thông, hơn 1 năm về tỉnh làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nay về nhận vị trí Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện. Thử thách luôn làm cho con người trưởng thành hơn. Lãnh đạo Bộ giao thử thách cho cán bộ là để đào tạo. Các đồng chí hãy coi đó là cơ hội.

Cán bộ làm hết một nhiệm kỳ 5 năm, kết quả có thể là tốt, nhưng mà không đề xuất được một chương trình 5 năm tới đổi mới, đưa tổ chức của mình có bước phát triển mới, cũng không nên bổ nhiệm lại. Mỗi nhiệm kỳ phải là một trang mới trong sự phát triển của tổ chức. Nếu vẫn làm việc cũ theo cách cũ thì nhàn mình, nhưng tổ chức sẽ chỉ có cái đang có và nếu so sánh với xung quanh đang phát triển sẽ tụt hậu. 5 năm mới không nên viết lại một trang cũ. Bởi vậy mà lãnh đạo Bộ luôn coi bổ nhiệm lại như là bổ nhiệm mới, có khi còn làm kỹ hơn bổ nhiệm mới, yêu cầu người bổ nhiệm lại phải đổi mới.

Anh Đinh Đức Thiện, Giám đốc Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, và anh Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, qua một nhiệm kỳ 5 năm đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển của đơn vị, và 5 năm tới đã đề xuất được một chương trình hành động với nhiều việc mới, cách làm mới. Và hôm nay, các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm lại.

Bộ Thông tin và Truyền thông là Bộ quản lý toàn quốc, phải tập hợp được tinh hoa Việt Nam trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nếu 100% cán bộ của Bộ ta là từ bên trong, Bộ ta có đại diện cho Việt Nam và có thể dẫn dắt Việt Nam về thông tin và truyền thông được không? Chắc chắn là không. Một tổ chức mà không mở, sẽ tự thoái hoá. 70 trong và 30 ngoài, hoặc ít ra 80 trong 20 ngoài, có thể là một tỷ lệ hợp lý. Việc tìm kiếm người phù hợp trên toàn quốc về làm cán bộ cho Bộ là một nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo các cấp trong Bộ ta. Muốn có cán bộ giỏi phải đi tìm, chứ không thể ngồi đợi.

Anh Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông, là người ý thức việc này, cất công đi tìm. Lãnh đạo bộ thì dày công phỏng vấn, đánh giá. Để hôm nay, Bộ nhận về và bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông đối với đồng chí Trần Anh Tú, Trưởng ban Báo Đại Đoàn Kết điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang được trao những sứ mệnh mới thật lớn lao. Từ hạ tầng bưu chính-viễn thông, đến dịch vụ bưu chính-viễn thông, đến công nghiệp và công nghệ số. Công nghệ thông tin của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba và chuyển đổi số của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, đều được trao về Bộ ta. Từ báo chí, đến truyền thông, đến truyền thông số, đến công nghiệp nội dung số, đến chuyển cơ quan báo chí thành một nền tảng số làm báo chí, truyền hình và xuất bản, đến khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, để tạo thành sức mạnh tinh thần cho cả dân tộc bứt phá, vươn lên thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Những sứ mệnh mới ấy thành hay không thành là ở công tác cán bộ.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng