Sáng 25/4, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 theo hình thức trực tuyến.  

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

Kính thưa các đồng chí Thành viên UBKT các cấp,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị của chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phát biểu với Hội nghị, trước hết thay mặt UBKT Trung ương, chúng tôi xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Thưa các đồng chí,

Tại Hội nghị chúng ta đã nghe Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 3 tháng đầu năm. Đã có 11 ý kiến tham gia, thảo luận. Sau đây, tôi xin khái quát và nhấn mạnh một số nội dung sau: 

- Đối với công tác kiểm tra, giám sát trong 3 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện và ban hành Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; thông qua Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 

UBKT Trung ương đang tham mưu Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên và tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã ban hành Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp năm 2022, nội dung về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

- UBKT các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rất kịp thời, nghiêm túc, với quyết tâm cao. 

UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 297 tổ chức đảng và 921 đảng viên, hiện nay UBKT Trung ương đang có 20 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước) và chỉ đạo cấp ủy và UBKT 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án nghiên cứu; đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán (có những việc đã xảy ra từ lâu, cũng có những việc mới, khó phức tạp đều được kiểm tra, kết luận kịp thời, như ở Bình Thuận, vi phạm trong phòng chống dịch bệnh, trong chứng khoán…).

- Qua kiểm tra, đã xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Trong đó: Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng và 09 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên. UBKT Trung ương kỷ luật 05 tổ chức đảng và 21 đảng viên.

- Vừa qua, UBKT Trung ương cũng đã quyết định không kỷ luật đối với 2 trường hợp, có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng đồng thời có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời. Đây là trách nhiệm vừa xây, vừa chống của công tác kiểm tra, động viên, khuyến khích những người dám đấu tranh. Qua kiểm tra tại các địa phương, UBKT Trung ương cũng đã kết luận vi phạm của các cơ quan Trung ương. Vừa qua kiểm tra tại Bình Thuận, UBKT Trung ương cũng kỷ luật một số đồng chí thứ trưởng ở các bộ, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng, nội dung giám sát tiếp tục tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách; quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản nhà nước; thực hiện các dự án đầu tư… các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát rất đồng tình ủng hộ, nỗ lực khắc phục các vi phạm, khuyết điểm.

Kết quả kiểm tra, giám sát được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh và ngăn ngừa vi phạm.

Tóm lại, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong 3 tháng qua đã hoàn thành rất tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng rất lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp nhạy cảm được tiếp tục kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời. UBKT các cấp đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của UBKT cấp trên. 

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong rất nhiều hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư luôn lưu ý đến vị trí, vai trò quan trọng của UBKT các cấp, luôn yêu cầu chúng ta phải nỗ lực cố gắng, giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thưa các đồng chí,

Tình hình vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, có việc nghiêm trọng hơn, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong Quý II của chúng ta cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành (Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Bộ Chính trị ban hành Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Kết luận số 34, ngày 18/4/2022; Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng). 

Hai là, tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định về bảo vệ người tố cáo, Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan và Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Ba là, cấp uỷ, UBKT các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận. 

Đề nghị cấp ủy, UBKT các tỉnh thực hiện thật nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đó là chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn vị trí công tác để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; trước mắt phải kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á (UBKT Trung ương đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và 8 Ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành; chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 UBKT tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm). Đây là một vụ việc hết sức phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, dư luận xã hội hết sức quan tâm. Chúng ta phải tiến hành kiểm tra hết sức thận trọng, khách quan, kịp thời, đồng bộ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, rõ đến đâu, kết luận đến đấy, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy (cố gắng kết thúc trong Quý II).  

Bốn là, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm là, quan tâm công tác xây dựng Ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư. UBKT các tỉnh, thành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy thực hiện. Trong thời gian tới, UBKT Trung ương sẽ phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh, thành ủy ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện Kết luận của Ban Bí thư.

Về các đề xuất kiến nghị, chúng tôi xin ghi nhận, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; các nội dung thuộc thẩm quyền UBKT Trung ương, chúng tôi sẽ chỉ đạo các vụ, đơn vị tham mưu, giải quyết kịp thời. 

Thưa các đồng chí,

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề nghị các đồng chí phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị giao ban Quý I năm 2022 của ngành Kiểm tra Đảng, xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!