Toàn văn phát biểu của Ông Trần Cẩm Tú

Toàn ngành Kiểm tra Đảng quyết tâm thực hiện hiệu quả kiểm tra, giám sát

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023.

Toàn văn bài phát biểu của Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 vào sáng 7/7.

Phát biểu của Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương tại hội nghị giao ban ngành kiểm tra

Bài phát biểu của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng Quý I năm 2022.

Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức

Nhân dịp năm mới 2021 và Tết cổ truyền, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã có thư chúc mừng với ngành Kiểm tra Đảng.

Long An đặt mục tiêu đến 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL

Toàn văn phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI.

Kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019

Bài phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019.

Thư chúc mừng năm mới của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã có thư chúc mừng với ngành Kiểm tra Đảng.