Đó là một trong những hướng đi được các chuyên gia đưa ra bàn luận tại cuộc họp về “Một số chủ trương, định hướng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và khuyến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các chuyên gia về chính sách tài khóa - tiền tệ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ cho đào tạo nghề”.

Buổi thảo luận do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức chiều 10/12.

{keywords}
Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng chủ trì cuộc họp.

Góp ý vào Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, các đại biểu cho rằng phải coi việc phát triển giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tranh thủ thời cơ dân số vàng; hình thành nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao; thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp cần chú trọng cả quy mô, cơ cấu, chất lượng đào tạo; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo trọng điểm.

Cùng đó, phải bám sát nhu cầu của thị trường lao động gắn kết với việc làm thỏa đáng, an sinh xã hội và phát triển bền vững, bao trùm; phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của người học; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo.

Đặc biệt, Nhà nước cần có chính sách từng bước phổ cập nghề cho thanh niên; ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp trong ngân sách giáo dục - đào tạo và trong các chương trình, dự án của ngành, địa phương; tăng cường xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp ở những địa bàn, ngành, nghề phù hợp.

Bên cạnh đó, cần xác định, phát triển giáo dục nghề nghiệp là trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dân; được chú trọng trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển ngành, địa phương.

Những điều này, theo các đại biểu, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

{keywords}
TS. Cấn Văn Lực

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính – ngân sách cho rằng, thời gian qua giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều đóng góp trong cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường lao động và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Ông Lực khẳng định, trong bối cảnh hiện nay và thời gian tiếp theo, lao động sẽ là cấu phần quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Do đó, ông Lực cũng đánh giá cao việc xây dựng Chiến lược phát triển cho giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, ông Lực cho rằng Chiến lược cần phải xem xét lại một số vấn đề như: Mục tiêu đào tạo cụ thể; việc lựa chọn chuẩn đầu ra làm căn cứ đánh giá có còn phù hợp; nghiên cứu lại cung cầu lao động theo vùng miền,… Ông cũng khuyến cáo, cần cân nhắc thêm về vấn đề tài chính để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng như cơ chế chia sẻ dữ liệu thông tin với các bộ ngành liên quan nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

{keywords}
PGS.TS Nguyễn Trúc Lê (Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Còn PGS.TS Nguyễn Trúc Lê (Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, Chiến lược cần quan tâm tới cả việc nâng cao năng lực của đội ngũ nhà giáo; phát triển trình độ tiếng Anh của người học; đẩy mạnh thu hút đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp và làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo lao động.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lưu ý các ý kiến phát triển giáo dục nghề nghiệp nhìn từ góc độ kinh tế và thị trường lao động để các cán bộ của Tổng cục GDNN tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc để đưa vào dự thảo chiến lược.

Thanh Hùng

Tìm giải pháp cho đào tạo nghề trong bối cảnh chuyển đổi số

Tìm giải pháp cho đào tạo nghề trong bối cảnh chuyển đổi số

Giải pháp để phát huy vai trò và tính hiệu quả của đào tạo trực tuyến trong trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp là vấn đề được nhiều chuyên gia, nhà quản lý quan tâm.