Ông Hà Thái Nguyên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 1/2015 đến nay. Vừa qua, ông Nguyên có đơn xin nghỉ hưu sớm từ ngày 1/5/2023 và đã được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chấp thuận.

Được biết, ông Hà Thái Nguyên xin nghỉ hưu sớm hơn 4 năm theo Bộ luật Lao động. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện quy trình để ra quyết định chính thức cho ông Hà Thái Nguyên nghỉ hưu.

Trước đó, tháng 7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ký quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đối với ông Nguyễn Văn Bắc vì những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý điều hành, quản lý tài chính ngân sách tại cơ quan.

Hai Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh bị kỷ luật buộc thôi việc vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh.

Còn ông Hà Thái Nguyên, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, bị kết luận "cùng chịu trách nhiệm về vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp Vĩnh Phúc", thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới những vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Thái Nguyên.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay là ông Vũ Giang Hậu. Sau khi ông Hà Thái Nguyên nghỉ hưu sớm, cơ quan này sẽ có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Tuấn An và ông Nguyễn Văn Ngà.