Bộ GTVT vừa quyết định chấp thuận phương án ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ được nghỉ hưu trước tuổi, thời gian từ ngày 1/9/2022. Đồng thời, Bộ giao ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Cục trưởng làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ kể từ thời điểm trên.

Ông Nguyễn Văn Huyện sinh ngày 20/3/1962, tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Tháng 6/2014, ông chính thức giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ sau khi trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh này.

Vì lý do sức khỏe, ông xin nghỉ hưu sớm.

Theo nghị định về cơ cấu tổ chức của ngành giao thông vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/10/2022, Tổng cục Đường bộ sẽ thành Cục Đường bộ Việt Nam. Các cục đường bộ sẽ được chuyển thành Khu quản lý đường bộ. Như vậy, sau 12 năm thành lập và tồn tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ không còn tồn tại.