Sáng 16/1, tại TP.HCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Trong đó, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, tại Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết 31-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 31), Bộ Chính trị đều xác định TP.HCM phải tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, TP.HCM đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng và cả nước; sớm trở thành trung tâm kinh tế trên các lĩnh vực không chỉ trong nước mà còn của khu vực Đông Nam Á, châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức…

Cụ thể, nhiều yếu tố tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác thực sự hiệu quả. Quá đó, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố cần có các giải pháp khắc phục; đồng thời, thúc đẩy huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chú trọng các động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 31, TP.HCM cùng các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm, có các biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Ưu tiên nguồn lực phát triển 

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, để phát triển mạnh mẽ, toàn diện TP.HCM theo đúng tinh thần Nghị quyết 31, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và TP.HCM khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết 31; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Trong đó, xem xét một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội và phân cấp cho TP.HCM thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của thành phố; phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho biết, sẽ ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án lớn, quan trọng, nhất là các dự án Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các địa phương trong nước, tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài …để tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị TP.HCM chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, phải thống nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của TP.HCM như đã được xác định tại Nghị quyết 31.

Hai là, xác định việc xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng với phương châm "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".

Ba là, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 31 với lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng gắn với việc định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện từng năm.

Bốn là, khẩn trương xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết 31 và Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra.