Nghị quyết 31

Cập nhập tin tức Nghị quyết 31

Phó Thủ tướng cho biết, sẽ ưu tiên hơn nữa nguồn lực, đảm bảo kinh phí để TP.HCM thực hiện các dự lớn, trong đó có dự án nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Quy mô đầu tàu kinh tế của TP.HCM đang suy giảm'

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý, TP.HCM đã được Trung ương chọn thí điểm “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”, nên cần sớm xây dựng cơ chế để cụ thể hóa chủ trương này.