Ngày 5/9, nhân chuyến công tác tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Quân khu 5.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Trên địa bàn Quân khu 5, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đi vào cuộc sống.

{keywords}
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, làm việc với Quân khu 5

Quân khu đã thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, công tác “hậu phương quân đội”, vận động quần chúng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng trên 100 nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo, 32 nhà cho đồng đội, phối hợp với hai nước bạn Lào và Campuchia triển khai tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ…

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao, biểu dương nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của lực lượng vũ trang Quân khu 5. Đặc biệt là những thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế, xã hội và công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần quan trọng củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng thế và lực của nước ta lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng biểu dương kết quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 5, không chỉ trên địa bàn mà còn giúp đỡ nước bạn Lào, nhất là trong sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua ở tỉnh Attapeu. Hình ảnh người lính Khu 5, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện rõ nét trong từng hành động cụ thể, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

{keywords}
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tục chấp hành sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, huyện trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” trong tình hình mới; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội.

Nắm vững quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Tăng cường các biện pháp phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch tác chiến, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp; chú trọng nhiệm vụ tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân...

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Quân khu 5 cần tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức biên chế các đơn vị bộ đội thường trực theo tổ chức biên chế Quân đội thời bình, bảo đảm tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng và chất lượng cao, sẵn sàng động viên mở rộng lực lượng khi cần thiết. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng xây dựng dân quân tự vệ ở các địa bàn trọng điểm, không ngừng nâng cao chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Toàn Quân khu cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vừa huy động được trí tuệ tập thể, vừa phát huy tốt vai trò của cá nhân phụ trách; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và tác phong công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp có đủ phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo chuyển biến mới về chất trong năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, bảo đảm khả năng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới; làm tốt công tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển; mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc độc lập, tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cần làm tốt hơn nữa công tác người có công, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và thực hiện tốt hơn chính sách hậu phương quân đội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn tin tưởng và mong muốn toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành: “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, đoàn kết đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi trọng trách và mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đối thoại với cư dân vụ cháy 13 người chết

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đối thoại với cư dân vụ cháy 13 người chết

Sáng nay, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực đã tới chung cư Carina Plaza trực tiếp kiểm tra hiện trường và đối thoại với cư dân tại đây.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Sáng nay, Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức buổi họp mặt.

Theo VGP