Ngân hàng Kiên Long vừa có thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đỗ Anh Tuấn. Theo đó, vì lý do cá nhân, ông Tuấn xin được từ nhiệm chức vụ này kể từ ngày 6/3/2023. 

Như vậy, Ban Điều hành KienlongBank hiện gồm một tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc sau khi vừa bổ sung 2 phó tổng giám đốc trong giai đoạn vừa qua.

Theo thông tin từ KienlongBank, dự kiến trong thời gian tới nhà băng sẽ có nhiều đổi mới trong bộ máy lãnh đạo quản trị, điều hành khi năm 2023 KienlongBank sẽ bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2027.

Với sự đổi mới đội ngũ lãnh đạo và chiến lược đổi mới trong 2 năm vừa qua, KienlongBank được kỳ vọng sẽ có những bứt phá mới.

KienlongBankthông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đỗ Anh Tuấn. (Ảnh: KLB)

Giai đoạn 2018 – 2022, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận có nhiều sự bứt phá, đạt vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, KienlongBank cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý nợ xấu theo đề án cơ cấu được NHNN phê duyệt, giảm mạnh và duy trì chất lượng tín dụng tốt ở mức nợ xấu dưới 2%.

Riêng năm 2022, lợi nhuận trước thuế KienlongBank đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, đạt gần 682 tỷ đồng và mang về 544,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính riêng trong quý IV/2022, KienlongBank đạt 168,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,2% so với quý IV/ 2021. 

Thu nhập lãi thuần năm 2022 tăng từ mức 1.931 tỷ đồng năm 2021 lên 2.092 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 140,4 tỷ đồng, tương đương tăng 54,92% so với năm 2021.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của KienlongBank ghi nhận gần 85.760 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 75.843 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 44.700 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2021.