Năm 2022, 5/7 trường khối công an tuyển sinh theo 3 phương thức chính gồm xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK) cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm bài thi Bộ Công an cho tất cả ngành học.

Chỉ riêng ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân và ĐH Phòng cháy Chữa cháy tuyển sinh theo 2 phương thức riêng là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm bài thi riêng.

Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức gồm xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK) cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm bài thi Bộ Công an cho tất cả ngành học.

Trường chỉ tuyển thí sinh từ phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế) trở ra cho 2 ngành là Nghiệp vụ an ninh An toàn thông tin; trường gửi đào tạo đại học ngành Y khoa với thí sinh cả nước.

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi riêng, trường xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT.

Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp, Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh không thể dự 2 bài thi trên do dịch Covid-19, trường sẽ có thông báo bổ sung về việc xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện An ninh Nhân dân. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đảm bảo các điều kiện riêng của từng phương thức theo quy định của Bộ Công an.

450 (gồm 413 nam, 37 nữ) chỉ tiêu tuyển sinh của học viện được phân bổ theo ngành, địa bàn, phương thức tuyển sinh, giới tính như sau:

ĐH Cảnh sát Nhân dân chỉ tuyển sinh khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), theo 3 phương thức tương tự Học viện An ninh Nhân dân. Năm nay, trường tuyển 450 chỉ tiêu (404 nam, 46 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, phương thức tuyển sinh như sau:

Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng áp dụng 3 phương thức tuyển sinh như 2 trường trên. Trường tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát đối với thí sinh phía bắc, từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

500 chỉ tiêu (nam 451, nữ 49) theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính như sau:

Tương tự, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển sinh năm 2022 theo 3 phương thức (xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và bài thi Bộ Công an).

Trường tuyển sinh toàn quốc với 100 chỉ tiêu cho ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Cụ thể chỉ tiêu và mã tổ hợp xét tuyển như sau:

ĐH An ninh Nhân dân cũng áp dụng 3 phương thức tuyển sinh tương tự. Trường xét tuyển thí sinh phía nam (từ Đà Nẵng trở vào), đào tạo các chuyên ngành nghiệp vụ An ninh, tuyển 350 chỉ tiêu (gồm 317 nam; 33 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, phương thức tuyển sinh như sau:

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân được giao tuyển 100 chỉ tiêu trên toàn quốc theo 2 phương thức gồm: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm bài thi riêng.

Chỉ tiêu tuyển sinh được phân theo vùng và phương thức tuyển sinh. Trong đó, với phương thức xét tuyển thẳng, trường chia đều chỉ tiêu cho thí sinh phía bắc và phía nam, tổng chỉ tiêu cho thí sinh nam là 18, thí sinh nữ là 2.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, trường tuyển 36 thí sinh nam, 4 thí sinh nữ cho từng khu vực phía bắc, phía nam.

ĐH Phòng cháy Chữa cháy cũng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc theo 2 phương thức. Thí sinh dự thi bài thi Bộ Công an vào ngày 19-20/7 tại các điểm thi của trường.

Năm 2022, trường tuyển 50 chỉ tiêu ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể như sau:

Doãn Hùng

Thêm 3 trường công an công bố phương án tuyển sinh năm 2022

Thêm 3 trường công an công bố phương án tuyển sinh năm 2022

Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy đều sử dụng phương thức xét tuyển giống nhau. Riêng Học viện Chính trị Công an nhân dân còn thêm phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế.
'Quay đầu' thi tự luận môn Toán trong tuyển sinh các trường công an

'Quay đầu' thi tự luận môn Toán trong tuyển sinh các trường công an

Sau nhiều năm sử dụng kết quả môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trắc nghiệm, năm nay, Bộ Công an dự kiến tuyển sinh kết hợp hình thức tự luận. Nhiều chuyên gia ủng hộ phương án này.
Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực vào các trường công an năm 2022

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực vào các trường công an năm 2022

Năm 2022, Bộ Công an dự kiến sẽ tổ chức bài thi đánh giá năng lực ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày. Theo kết cấu, bài thi sẽ gồm 2 phần là trắc nghiệm (90 phút) và tự luận (90 phút).