Đại học Y Hà Nội tuyển thẳng 25% chỉ tiêu, mở thêm chương trình mới

Theo đề án tuyển sinh 2022, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 1170 chỉ tiêu theo 2 phương thức chính và mở chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng.

Chỉ tiêu các ngành Đại học Y Hà Nội năm 2022 như sau: 

 

 

TT

 

Trình độ đào tạo

 

 

ngành/ nhóm ngành xét tuyển

 

Tên ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

 

phương thức xét tuyển

 

 

Phương thức xét tuyển (*)

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét

tuyển (**)

 

Tổ hợp môn

 

Môn chính

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720101

 

 

 

 

Y khoa

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

320

 

 

 

 

B00

 

 

 

2.

 

 

Đại học

 

 

7720101_AP

Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ

Anh - Pháp

 

 

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

80

 

 

B00

 

3.

Đại

học

7720101YHT

Y khoa

Phân hiệu

303; 100

Xét tuyển

thẳng

90

B00

 

 

 

 

TT

 

Trình độ đào tạo

 

 

ngành/ nhóm ngành xét tuyển

 

Tên ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

 

phương thức xét tuyển

 

 

Phương thức xét tuyển (*)

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét

tuyển (**)

 

Tổ hợp môn

 

Môn chính

 

 

 

Thanh Hóa

 

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Đại học

 

 

 

7720101YHT_AP

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa kết hợp chứng chỉ ngoại

ngữ Anh - Pháp

 

 

 

100

 

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

20

 

 

 

B00

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720110

 

 

 

Y học dự phòng

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

80

 

 

 

 

B00

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720115

 

 

 

Y học cổ truyền

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

50

 

 

 

 

B00

 

 

 

 

7.

 

 

Đại học

 

 

 

7720301 (***)

 

Điều dưỡng chương trình tiên tiến

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp

 

 

 

100

 

 

 

B00

 

 

 

TT

 

Trình độ đào tạo

 

 

ngành/ nhóm ngành xét tuyển

 

Tên ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

 

phương thức xét tuyển

 

 

Phương thức xét tuyển (*)

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét

tuyển (**)

 

Tổ hợp môn

 

Môn chính

 

 

 

 

 

THPT

năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720301YHT

 

 

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

90

 

 

 

 

B00

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720401

 

 

 

Dinh dưỡng

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

70

 

 

 

 

B00

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720501

 

 

 

Răng - Hàm - Mặt

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

100

 

 

 

 

B00

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720601

 

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

70

 

 

 

 

B00

 

 

12.

Đại học

 

7720699

Khúc xạ nhãn khoa

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án

 

50

 

B00

 

 

 

 

 

TT

 

Trình độ đào tạo

 

 

ngành/ nhóm ngành xét tuyển

 

Tên ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

 

phương thức xét tuyển

 

 

Phương thức xét tuyển (*)

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét

tuyển (**)

 

Tổ hợp môn

 

Môn chính

 

 

 

 

 

của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

7720701

 

 

 

Y tế công cộng

 

 

 

 

303; 100

Xét tuyển thẳng

theo đề án của

Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

năm 2022

 

 

 

 

50

 

 

 

 

B00

 

(*) Trường Đại học Y Hà Nội dành 25% chỉ tiêu tuyển thẳng cho mỗi ngành, 75% cho xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với ngành Y khoa, chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ lấy trên tổng chỉ tiêu (Y khoa Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ) đào tạo tại Nội tại Phân hiệu Thanh Hóa.

(**) Trường Đại học Y Nội chỉ 1 tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

(***) Năm 2022, Nhà trường tuyển sinh ngành Điều dưỡng theo chương trình tiên tiến tại sở chính (số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Nội). Tuyển sinh ngành Điều dưỡng thường đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa.

Năm 2022, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh theo 2 phương thức xét tuyển độc lập nhau. Thí sinh có thể đăng ký cả hai phương thức khi xét tuyển. Thí sinh đã trúng tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển bởi các phương thức tuyển sinh khác.

Phương thức xét tuyển 1: Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (đối với tất cả các ngành đào tạo) với tổ hợp duy nhất là B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Phương thức xét tuyển 2: Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế đối với ngành Y khoa (mã ngành: 7720101_AP đào tạo tại Hà Nội và mã ngành 7720101YHT_AP đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa). Thí sinh bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế hợp lệ, có giá trị sử dụng đến ngày 14/07/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Môn Ngoại

ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối

thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

 

 

1

 

 

Tiếng Anh

-   TOEFL iBT 79-93 điểm

-  TOEFL ITP 561-589 điểm

Educational Testing Service (ETS)

 

- IELTS 6,5 điểm

-   British Council (BC)

- InternationalDevelopment Program (IDP)

 

     2

 

Tiếng Pháp

 

- DELF B2

Trung tâm nghiên cứu phạm quốc tế (Centre Internantional d’Etudes Pedagogiques-CIEP)

Học phí Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2022-2023 của các ngành học như sau:

- Khối ngành Y Dược (Y khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền và Y học dự phòng): 24.500.000 đồng/năm học/sinh viên

- Khối ngành Sức khỏe (Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Y tế công cộng): 18.500.000 đồng/năm học/sinh viên

- Điều dưỡng chương trình tiên tiến: 37.000.000 đồng/năm học/sinh viên.

Như vậy, mức học phí mới, áp dụng cho bậc đại học và sau đại học trong năm 2022-2023 của Trường Đại học Y Hà Nội đã tăng mạnh, cao nhất tới 71%.

Chi tiết đề án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội 2022 xem TẠI ĐÂY

Doãn Hùng

Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm sàn cao nhất 23

Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm sàn cao nhất 23

Ngày 18/9, Trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Dược Hà Nội đã thông báo mức điểm sàn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội cao nhất là 28,85

Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội cao nhất là 28,85

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,85.

Điểm sàn vào Trường ĐH Y Hà Nội cao nhất là 23

Điểm sàn vào Trường ĐH Y Hà Nội cao nhất là 23

Ngày 28/8, Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Y Hà Nội thông báo mức điểm sàn xét tuyển vào trường hệ đại học chính quy dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đã tính điểm ưu tiên.

tin nổi bật

Hiệu trưởng nhận định điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10

Lãnh đạo nhiều trường THCS và THPT ở Hà Nội nhận định, mặt bằng chung điểm thi vào lớp 10 các môn năm nay có thể sẽ cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, điểm chuẩn khó đoán định do phụ thuộc tỷ lệ đăng ký nguyện vọng.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của Vĩnh Phúc

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cũng xây dựng đề thi thử môn Tiếng Anh để khảo sát chất lượng học sinh.

3 điểm mới tuyển sinh các trường Y Dược năm 2022

Các trường Y Dược như ĐH Y Hà Nội, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Dược Hà Nội… vẫn dành phần lớn chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này giúp nhiều sinh viên an tâm hơn trong kì thi lần này.

VTC Academy hợp tác tuyển dụng với Ladipage, CoWell và BAP Software

Lễ ký kết hợp tác giữa VTC Academy và các doanh nghiệp LadiPage, Co-Well và BAP Software đánh dấu thỏa thuận về đào tạo và cung ứng nhân sự ngành Digital Marketing, Thiết kế và Công nghệ thông tin, đảm bảo việc làm cho học viên sau khi ra trường.

Những lỗi khiến thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp đáng tiếc

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, có những thí sinh rất xuất sắc nhưng vì bất cẩn đã vi phạm quy chế thi, để lại hậu quả rất đáng tiếc. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều thiết bị gian lận công nghệ cao khiến giám thị khó phát hiện.

Điểm chuẩn học bạ ĐH Cần Thơ cao nhất là 29,25

Chiều 30/6, Trường Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn các ngành xét tuyển điểm học bạ THPT, cao nhất là 29,25 điểm.

Điểm chuẩn 2 phương thức xét tuyển của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm trúng tuyển bằng phương thức Đánh giá Năng lực cao nhất ở ngành Truyền thông đa phương tiện.

Điểm chuẩn học bạ ĐH Bách khoa Đà Nẵng cao nhất là 28,75

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét học bạ, với mức điểm ngành cao nhất lên tới 28,75.

Công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Trưa nay (30/6), Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022-2023.

Thêm 2 trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức ưu tiên xét tuyển và xét điểm thi đánh giá năng lực.

Đại học Công đoàn tăng chỉ tiêu, mở ngành Ngôn ngữ Anh

Năm nay, Trường Đại học Công đoàn tuyển 2.430 chỉ tiêu, tăng 630 chỉ tiêu so với năm 2021 và mở thêm 2 ngành mới là Du lịch và Ngôn ngữ Anh.

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển tài năng

Tối 29/6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố mức điểm trúng tuyển đối với những thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo của trường năm 2022 theo phương thức xét tuyển tài năng đợt 1.

Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán của Vĩnh Phúc

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, việc luyện các đề thi thử sẽ giúp học sinh làm quen dạng thức đề qua đó rèn tâm lý làm bài và thêm tự tin khi bước vào thi chính thức. Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cũng xây dựng đề thi thử để khảo sát chất lượng học sinh.

5 lỗi mất điểm môn Toán dễ mắc khi làm bài thi tốt nghiệp THPT

Đọc lướt, đọc sót nên hiểu sai đề, nhầm lẫn các khái niệm na ná nhau, hiểu sai kiến thức cơ bản, không chú ý điều kiện đi kèm công thức... là những lỗi khiến thí sinh rất tiếc nuối; các em thường tự gọi là “sai ngu”.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tuyển 1.680 chỉ tiêu

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022.