- Chiều nay, QH đã bỏ phiếu kín thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Theo kết quả được Ban kiểm phiếu công bố chiều nay, việc miễn nhiệm này được 90,49% ĐBQH tán thành, 5,26% không tán thành. Cụ thể, có 447/474 ĐB có mặt đồng ý, 26 không đồng ý.

{keywords}
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa ông Trương Tấn Sang. Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, tân Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. 

"Tại kỳ họp thứ nhất QH khóa 13, ông Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, được QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trong thời gian đảm nhận chức vụ, ông Trương Tấn Sang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

"Nay do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12, căn cứ điều 74 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, điều 11 luật Tổ chức QH, điều 39 nội quy kỳ họp QH, UB Thường vụ QH trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang".

Như vậy, ông Trương Tấn Sang đã chính thức thôi giữ chức Chủ tịch nước sau gần 5 năm đảm nhiệm. Ông cũng đồng thời thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trước khi trở thành Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang đã trải qua các cương vị Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngay sau khi miễn nhiệm ông Trương Tấn Sang, QH đã nghe danh sách dự kiến nhân sự để QH xem xét bầu Chủ tịch nước mới. Người kế nhiệm ông Trương Tấn Sang sẽ chính thức được bầu và tuyên thệ nhậm chức vào sáng thứ 7 (2/4).

Chung Hoàng - Hồng Nhì